Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie logistyczne magazynem

Opis

Z jednej strony duża presja na minimalizację kosztów logistyki, w tym magazynowania, z drugiej natomiast, bardzo wysokie oczekiwania, co do poziomu obsługi klientów powodują, że wobec pewnej sprzeczności tych celów, przed menedżerami zarządzającymi gospodarką magazynową staje trudne zadanie precyzyjnej organizacji prac magazynowych i gospodarki zapasami. Pełne wywiązanie się z tego zadania staje się możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi i metod analizy jakościowej i ilościowej, które wspomagając decyzje strategiczne i taktyczne w zakresie gospodarki magazynowej, pozwalają na efektywne funkcjonowanie tego obszaru w przedsiębiorstwie.

Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla magazynów i działów logistyki, w tym menedżerów logistyki, którzy podejmują decyzje związane z organizacją magazynowania.

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i wspólnych dyskusji uzupełniane będzie ćwiczeniami mającymi na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania magazynem i zapasami. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w projektach konsultingowych z obszaru magazynowania.

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do strategicznego i taktycznego zarządzania magazynem i zapasami w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów i podejmowania najczęstszych decyzji spotykanych w tym obszarze zarządzania.
 • Wyposażenie słuchaczy w narzędzia i metody analizy jakościowej i ilościowej.
 • Wzbogacenie praktycznej wiedzy menedżerskiej w obszarze zarządzania magazynem i zapasami oraz stworzenie podbudowy teoretycznej dla tej wiedzy.

Zarządzanie logistyczne magazynem

Program

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

 1. Istota i znaczenie magazynowania oraz jego rola w systemach logistycznych i w łańcuchach dostaw
 2. Proces magazynowania na tle procesu logistycznego:
      a. Przebieg;
      b. Potencjalne obszary usprawnień.
 3. Fotografia dnia roboczego magazynu i bilans czasu pracy
 4. Wskaźniki oceny efektywności pracy magazynu oraz analiza benchmarkingowa
      a. Prezentacja zestawu wskaźników pozwalających na kompleksową ocenę efektywności pracy magazynu;
      b. Metodyka obliczania wybranych wskaźników – ćwiczenia;
      c. Benchmarking – istota, rodzaje, wady i zalety oraz przebieg analiz;
      d. Przypadek firmy Xerox, USA.
 5. Metoda ABC / XYZ:
      a. Istota i kryteria podziału;
      b. Procedura – ćwiczenia;
      c. Wykorzystanie wyników w organizacji magazynowania / lokalizacji magazynowanego asortymentu;
      d. Przypadek centrum dystrybucji Mercadona, Hiszpania.

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

 1. Zarys gospodarki zapasami – cz. I:
      a. Czas realizacji zamówienia;
      b. Podstawowa struktura zapasów;
      c. Poziom obsługi klienta – ćwiczenia;
      d. Zapas bezpieczeństwa – ćwiczenia.
 2. Znakowanie i identyfikacja magazynowanych ładunków (Ewa Siwula– SKK Sp. z o.o.):
      a. Technologie innowacyjne:
      • RFID,
      • Pick by Voice (technologia głosowa).
      b. System kodów kreskowych:
      • Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów kreskowych i terminali,
      • Terminale przenośne w operacjach logistycznych.
 3. Zarys gospodarki zapasami – cz. II:
      a. System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym – ćwiczenia;
      b. System zamówienia oparty na przeglądzie ciągłym – ćwiczenia.
 4. Podsumowanie i dyskusja

dr inż. Adam Redmer

Autor i prowadzący szkolenia z zakresu: zarządzania magazynem i transportem, logistyki dystrybucji, zarządzania produkcją i logistyką, zarządzania zapasami, w tym uczestnik oraz współautor polskiej wersji szkolenia „Praktyczne kształcenie nauczycieli logistyki w Polsce” zorganizowanego w ramach programu TRANSFORM Rządu Republiki Federalnej Niemiec przy współpracy prof. H. Ch. Pfohl’a z Politechniki w Darmstadt. Doradca Biznesowy i Lider Centrum Kompetencyjnego Zarządzanie Logistyczne w firmie doradczej ABC Akademia.