Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

SCENA ROZWOJU – SCENA BIZNESU Trening rozwoju osobistego – warsztaty autoprezentacji, komunikacji i negocjacji

Opis

Przedstawiamy trzydniowy projekt szkoleniowo – warsztatowy z zakresu rozwoju osobistego! Obejmuje on autoprezentację, wystąpienia publiczne, komunikację oraz retorykę, a także perswazję z elementami negocjacji.

Doświadczenie i wiedza trenera prowadzącego oraz dynamiczny charakter szkolenia sprawią, że odważnie wejdziesz w przestrzeń własnego potencjału i odkryjesz moc własnych możliwości.

Jeżeli chcesz:

 • zbudować satysfakcjonujące relacje z samym sobą i innymi,
 • skutecznie i ze zrozumieniem komunikować się,
 • prowadzić z sukcesem prezentacje jak i rozmowy biznesowe,
 • jasno określać cele działań, zdobyć naturalną i niewymuszoną motywację, oraz konsekwencję w podejmowanych wyborach

to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Dzięki szkoleniu poznasz lub rozwiniesz swoje umiejętności miękkie, dzięki którym zrealizujesz to, do czego dążysz. Odkryte podczas kursu zdolności psychologiczno-społeczne pomogą Ci zyskać pewność siebie oraz efektywność w obszarach ściśle związanych z Twoją aktywnością zawodową. Zrozumiesz także, że autoprezentacja, kreowanie wizerunku osobistego bądź zdolność prezentowania treści nie są przeznaczone wyłącznie dla osób związanych ze sceną lub treningiem interpersonalnym!

Szeroko pojęte zdolności interpersonalne są coraz wyżej oceniane przez potencjalnych pracodawców czy kadrę zarządzającą firm z różnorodnych branż. Wszystko ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową spowodowaną m.in. globalizacją. Wyłącznie twarde kompetencje jak odpowiedni poziom wykształcenia, szerokie doświadczenie zawodowe, czy też szereg ukończonych kursów przestają być wystarczające do osiągnięcia oczekiwanych wyników lub zamierzonych celów. Wtedy z pomocą przychodzą kompetencje miękkie, których poznanie i opanowanie sztuki umiejętnego posługiwania się nimi mogą okazać się kluczem do sukcesu osobistego oraz zawodowego.

Po szkoleniu do swoich działań  będziesz podchodził z pasją, kreatywnością, energią oraz wiarą w realne osiągnięcie sukcesu. 

Cele i korzyści szkolenia:

 • Poznasz samego siebie i zdobędziesz zaufanie do samego siebie dzięki rozpoznaniu własnego potencjału
  i ograniczeń.
 • Rozwiniesz umiejętności akceptacji, która jest niezbędna do skutecznego i efektywnego działania.
 • Dzięki świadomości własnych możliwości i ograniczeń zbudujesz lepsze relacje w życiu prywatnym i zawodowym.
 • Zbudujesz „własną markę”, dzięki czemu:
  • przekażesz potężną dawkę informacji
  • dasz do zrozumienia swojemu słuchaczowi, że jest osobą kompetentną i konsekwentną w działaniu, co dla odbiorcy może oznaczać, że jest pożądanym partnerem biznesowym, albo trudnym przeciwnikiem…
  • zyskasz większą pewność siebie w sytuacjach stresowych.
 • Zdobędzie umiejętność uniezależnienia się od wpływu czynników zewnętrznych, związanych z oceną, presją i stresem.
 • Udoskonalisz umiejętności komunikacji z innymi ludźmi.
 • Rozpoznasz własną strefę komfortu i umiejętność przekraczania jej.
 • Zdobędziesz większą odwagę i motywację do działania w przestrzeni osobistej i biznesowej.
 • Rozpoznasz potencjał perswazyjny własnego głosu.

Moduł I SCENA ROZWOJU – Dzień 1

To będzie podróż przez wiedzę i doświadczenie – głównie „doświadczanie” omawianej wiedzy! Zaczniemy od zagadnień związanych z samopoznaniem i percepcją rzeczywistości. Dlaczego tak postrzegamy samych siebie i innych w otaczającym nas świecie. Potem rozpoznamy własny potencjał osobowościowy i porozmawiamy o umyśle, ego i jego projekcjach. Wszystko po to, aby zdobyć jeszcze więcej zaufania do samego siebie, siły wewnętrznej i pewności siebie!

 Zakres tematyczny:

 • samoświadomość – kim jestem?
 • określenie indywidualnego potencjału – wyobrażenie o sobie a postrzeganie nas przez innych
 • samopoznanie warunkiem sukcesu – poznając siebie, poznajemy innych
 • elementy life coachingu

Moduł II SCENA BIZNESU: TRENING AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – Dzień 2

„Jeżeli szukasz w tym module tylko nauki o gestach i podstawach autoprezentacyjnych, zawiedziesz się – odeślę Cię do książek. Ten warsztat jest stricte praktyczny. W miarę pracy i odkrywania własnego potencjału, poczujesz i zrozumiesz jak wiele już umiesz. Umiejętność przemawiania jest Twoją wrodzoną zdolnością do dzielenia się refleksją na temat siebie i świata. Jest po prostu czymś naturalnym. Uświadom to sobie i „opowiedz własną historię”!” Grzegorz Chołuj

W tym module rozwiniesz wiedzę na temat przygotowania charyzmatycznego przemówienia z wykorzystaniem metody storytelling. Dzięki ćwiczeniom z pogranicza technik aktorskich i metody impro doświadczysz drzemiący w Tobie niesamowity potencjał emocji, kreatywności i energii.

 Zakres tematyczny:

 • świadomość indywidualnego potencjału autoprezentacyjnego – jak jestem postrzegany?
 • Storytelling, czyli jak opowiedzieć historię o mocy obrazu, skuteczniejszego niż tysiąc słów…
 • autentyczność i spójność przekazu w budowaniu personal branding

Moduł III SCENA BIZNESU: TRENING KOMUNIKACJI, RETORYKI I PERSWAZJI, Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI – Dzień 3

Znajdziesz w tym module dużą dawkę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji, retoryki i perswazji w kontekście biznesowym. Jak prowadzić rozmowę biznesową (elementy technik negocjacyjnych). Jak świadomie wykorzystać ukrytą w słowach perswazyjną moc. Jak mówić, żeby być wysłuchanym.

Zakres tematyczny:

Techniki retoryczne:

 • świadoma relacja z rozmówcą,
 • zrozumiałość i atrakcyjność przekazu,
 • porządkowanie wypowiedzi,
 • argumentowanie: oddziaływanie na rozum i emocje,
 • Storytelling jako narzędzie wywierania pożądanego wpływu na słuchacza (uzupełnienie i podsumowanie MODUŁU II)

Komunikacja językowa:

 • budowa wiarygodności – spójność kanałów przekazu (słowo, ciało, głos),
 • świadome zarządzanie głosem jako narzędziem perswazji (głos jako wizytówka),
 • przełamywanie barier komunikacyjnych.

 

 Bez tytułu

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Chołuj

Aktor zawodowy – absolwent PWST we Wrocławiu

Trener rozwoju osobistego

Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia.

Nauczyciel i pedagog z pasją tworzy i realizuje nowatorskie projekty edukacyjne dla różnych grup wiekowych.

Artysta

„Zawsze interesowało mnie zagadnienie przenikania sztuki, nauki i życia w wielu aspektach. Ujęcie holistyczne i interdyscyplinarne. Jako przestrzeń wolności – realizacji marzeń, pragnień, głębokiego doświadczania świata wartości i lepszego rozumienia rzeczywistości postrzeganej przez ich pryzmat. Jako swego rodzaju akcelerator życia – dziedzina głębokiego doznania indywidualnej obecności jako części „czegoś większego”. I tu otwiera się także terapeutyczna rola sztuki – będąca przecież przy niej od zarania dziejów – kolejna przestrzeń moich zawodowych poszukiwań.

W pracy zawodowej i w życiu osobistym bardzo dużą wagę przywiązuję do zasady zgodności pomiędzy tym, co głoszę, a tym jak żyję. Takie ujęcie świadczy o autentyczności człowieka i sprzyja jego dobrostanowi psychicznemu i emocjonalnemu. 

 Myślę, że zawsze należy zaczynać od samego siebie i od zrozumienia własnej konstrukcji psychologicznej. Obraz świata, który tworzymy jest obrazem naszego wnętrza. Nasza autentyczność i wrażliwość stymuluje autentyczność i wrażliwość naszych uczniów. A żeby zmienić innych i świat wokół nas, zawsze trzeba zacząć od zmiany samego siebie”.

 Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu – aktor dramatyczny.

W latach 1997 – 1999 aktor Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

W latach 1999 – 2011 aktor Teatru Nowego w Poznaniu (role w „top-owych” spektaklach teatru, m.in.: ”Fredro dla dorosłych” – ponad 500 przedstawień… , „Królowa Piękności z Leenane”, „).

Role w filmie, serialach telewizyjnych, teatrze telewizji i  reklamie.

W latach 2001 – 2002 Dyrektor w Poznańskiej Szkole Aktorskiej

Certyfikowany trener „REFA Wielkopolska” Stowarzyszenia ds. Badań Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw.

Wykładowca i trener w „Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu” – szkolenia dla kadry uczelni i wykłady/ćwiczenia ze „SZTUKI PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI”, „WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH”  (studenci trybu stacjonarnego i niestacjonarnego).

Fundator i V-ce Prezes FUNDACJI WROTA EDUKACJI – EduGate – działalność artystyczna i szkoleniowa.

Twórca i realizator autorskich warsztatów oraz projektów teatralnych i rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – m.in.:

 • Warsztaty teatralne dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” połączone z rozwojem osobistym (środowiska polonijne) od 2002.
 • Realizator i twórca autorskich konspektów i warsztatów w projekcie „ShakespeareInSchool”.
 • Dyrektor Artystyczny Fundacji Na Rzecz Edukacji Obywatelskiej w Poznaniu,
 • Twórca i realizator projektu „Randka z klasyką…” – projekt teatralno-emocjonalny rozwijający umiejętności interpersonalne młodzieży poznańskich szkół średnich – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/13.
 • Projekt Commenius Regio w partnerstwie z Wydziałem Oświaty w Poznaniu oraz partnerami ze Słowenii 2012/2014 – w poszukiwaniu nowatorskich metod edukacyjnych z pogranicza sztuki i psychologii.
 • Projekt „Odmienne Stany Teatralności – pracownia rozwoju osobistego” dla młodzieży i dorosłych, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017,2018…

Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia – praktyka indywidualna i warsztaty terapeutyczne i rozwojowe z zakresu pracy z ciałem, emocjami i głosem.

Twórca i organizator autorskich wypraw rozwojowych i warsztatów pracy z ciałem, emocjami i głosem:

 • #DeepInside – cykliczne warsztaty w formie górskiej wyprawy dla mężczyzn
 • #SkokNaBałkany – wyprawy rozwojowe na Bałkany
 • Wyprawy kajakowe i górskie dla różnych grup wiekowych

Twórca i realizator szkoleń i warsztatów z zakresu tzw. „umiejętności miękkich” – sztuka autoprezentacji i prezentacji, emisja głosu w kontekście inteligencji emocjonalnej, zarządzanie stresem, sztuka wystąpień publicznych – dla osób prywatnych, nauczycieli, firm zatrudniających pracowników w działach obsługi klienta, sprzedaży bezpośredniej, m.in.:

 • Projekt ROLA: SPRZEDAWCA dla firmy WoolStar i PRESTIGE (sztuka autoprezentacji i prezentacji, Mój głos – moja wizytówka, rozwój kompetencji osobistych doradcy) – wieloletnia współpraca,
 • Szkolenia dla m.in.: DEFOR S.A., MAHLE, FAMOT, REFA WIELKOPOLSKA, DALKIA, BEGIER, CHIROMED, IPS DOBIEGNIEW, LACROIX KWIDZYŃ, DR.OETKER, PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A., WALSRODER, MANN Accounting, BzWBK, SANTANDER, Żabka Polska …(autoprezentacja, emisja głosu, rozwój kompetencji osobistych, szkolenia trenerskie),
 • Coaching grupowy i indywidualny,
 • Szkolenia dla nauczycieli i prawników
 • treningi interpersonalne kadry menedżerskiej

Prowadzenie imprez publicznych i event’ów – obsługa konferansjerska, oraz organizacja imprez integracyjnych dla firm (teambuilding) w formie profesjonalnych warsztatów teatralnych.

 Opinie Uczestników szkoleń:

Absolutnie najlepsze miękkie szkolenie w jakim dotychczas uczestniczyłam. Pozwoliło mi nauczyć się wykraczać poza strefę komfortu co będę wykorzystywać aby realizować zamierzone cele

Bardzo interesujący warsztat. Pełne zaangażowanie trenera, dużo przykładów. Możliwość przełożenia poznanej wiedzy na stopę czy to praktyczną czy zawodową.

Bardzo duża wiedza, sympatyczny, dobry przekaz informacji.

Kompetentny, posiadający wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń i potrafiący wydobyć z człowieka to co wartościowe i nad czym powinien popracować.

Duża wiedza, świetny kontakt z uczestnikami szkolenia, zaangażowanie prowadzącego.

Ciepły głos, doświadczony, z konkretną wiedzą, miły, sympatyczny.

Świetny nauczyciel, ciekawie przedstawiający tematy.

Zaskakujące szkolenie odkrywające sprawy mające wpływ na życie i osobowość.

Kompetentny, potrafiący nawiązać b. dobry kontakt z uczestnikami. Szkolenie bardzo ciekawe, wciągające bez oporów.

Bardzo dobrze przygotowany, świetne przykłady i prowadzenie.

Bardzo dobry wykładowca. Potrafi zaciekawić słuchacza i przekazać wiedzę.

Bardzo otwarty i dobrze słuchający. Poświęcił uwagę każdemu uczestnikowi w równym stopniu i dostosował podejście zgodnie z charakterem osoby.

Szkolenie bardzo stawiające na rozwój osobisty, trener idealnie dobrany do tematu szkolenia.

Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Lubi to co robi, realny w tym co robi, ciekawa osobowość.

Szkolenie bardzo ciekawe, otwierające na nowe doświadczenia i relacje z ludźmi i sobą samym.

Przygotowanie perfekcyjne.

Szkolenie inspirujące, prowadzący komunikatywny, zaangażowany.

Bardzo dobre szkolenie, świetne przygotowanie, trener rewelacyjny, ciekawa forma szkolenia.

Ciekawe i absorbujące szkolenie z pełnym energii trenerem.

Trener przygotowany bardzo profesjonalnie, przystępnie prezentował zagadnienia, dzielił się wiedzą, opiniował SUPER