Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Rozwój kompetencji społecznych – szkolenia i doradztwo online

Opis

Kopia AKTUALNE SZKOLENIA AC LI (1)

Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom – zapraszamy na konsultacje online z naszymi trenerami.

Utrwal z nami swoją wiedzę z zakresu kompetencji społecznych!

Wsparcie obejmuje m.in.:

Skontaktuj się z nami, by wybrać odpowiednie rozwiązanie dla siebie

 1. Unikalna i elastyczna forma pracy z trenerami
 2. Dostarczenie wiedzy i propozycji ściśle związanych z omawianym tematem dotyczących zagadnień „tu i teraz”
 3. Fachowe wsparcie ze strony doświadczonego zespołu konsultantów i trenerów

 

Przykładowa tematyka / rozwijane kompetencje:

 1. Analiza stylu pracy i relacji wewnętrznych.
 2. Identyfikacja przyczyn trudności w wykonywanych zadaniach.
 3. Planowanie działań usprawniających efektywność pracy.
 4. Kształtowanie profesjonalnych relacji z partnerami w ramach współpracy wewnętrznej i zewnętrznej.
 5. Wsparcie psychologiczne w zakresie trudnych sytuacji (stres, presja).
 6. Rozwój indywidualnych kompetencji w zakresie komunikowania, argumentowania, radzenia sobie z krytyką itp.
 7. Stosowanie postawy asertywnej w różnych sytuacjach zawodowych.
 8. Prowadzenie spotkań, prezentacji (także w sytuacji pracy zdalnej).
 9. Przygotowanie do trudnych rozmów (ocena pracy, reakcja na przejawy niewłaściwych postaw).
 10. Zapobieganie syndromów wypalenia zawodowego i innych problemowych zachowań w środowisku pracy.