Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Program 5S – perfekcyjna organizacja stanowiska pracy drogą do maksymalizacji zysków w procesie wytwarzania

Opis

Program 5 S to grupa technik promujących organizację miejsca pracy na produkcji, zapewniających przynależność do wymaganych standardów i tworzących chęć do ciągłego usprawniania (ciągłe udoskonalanie zwane kaizen).

5S pozwala na redukcję kosztów (marnotrawstwa) oraz maksymalizacje zysków poprzez doskonałe zarządzanie każdym stanowiskiem pracy w łańcuchu wytwarzania.

To metoda systematycznego uczenia się dyscypliny, standaryzacji i dążenia do perfekcji. Stąd szkolenie, obok narzędzia 5S, zaznajomi uczestników z narzędziem  kaizen, skorelowanym z 5S, głównie w aspekcie indywidualnych usprawnień na stanowiskach pracy oraz zespołowego wypracowania usprawnień przy wdrożeniu zasady 5S w firmie.

Szkolenie adresowane jest do personelu wszystkich szczebli zarządzania produkcją.

Celem szkolenia jest zaznajomienie się z zasadami poszczególnych systemów i narzędzi 5S i kaizen oraz nabycie umiejętności wypracowania modelowego 5S na wybranym stanowisku pracy i wprowadzania proponowanych narzędzi, które pozwolą na odchudzenie zarządzania i eliminację marnotrawstwa w procesie produkcji

Program 5S – perfekcyjna organizacja stanowiska pracy drogą do maksymalizacji zysków w procesie wytwarzania

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing’u
a. Co to oznacza „Lean Manufacturing” – historia
b. Straty w przedsiębiorstwie – redukcja

2. Ogólne zasady Systemu 5”S”: – organizacja miejsca pracy
a. pierwsze trzy kroki 5S: selekcja, systematyka, sprzątanie
b. promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie
c. stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”
d. wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”
e. czwarty krok: standaryzacja i tworzenie harmonogramu sprzątania
f. piąty krok: samodyscyplina

3. Usprawnienia na stanowiskach pracy – KAIZEN
a. co to jest Kaizen
b. dlaczego Kaizen
c. techniki zbierania informacji
d. karta rozwiązania problemu
e. warsztaty Kazein – droga do szybkich udoskonaleń,
i. diagram Ishikawa
ii. burza mózgów – metodologia Philips 623
f. zespoły Kazein
g. wdrażanie usprawnień
h. likwidacja „wąskich gardeł

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

1. Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie

2. Stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”

3. Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”

4. Omówienie procedur wdrożenia programu 5”S” krok po kroku – „Pięć kroków
a. archiwizacja stanu przed i po zmianach (fotografie)
b. ustalenie zasad postępowania
c. uruchomienie projektu
d. systemy wyróżnienia i nagradzania
e. szkolenia
f. standaryzacja i audyty

5. Propagowanie systemu 5”S”

Krystian Geilke

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Specjalista w zakresie wdrażania Lean Manufacturing (LM) i nowoczesnych metod zarządzania produkcją.

Wieloletni dyrektor zarządzający produkcją w międzynarodowych koncernach.
Posiada certyfikat z zakresu stosowania i wdrożenia LM wydany przez General Electric oraz certyfikat użytkownika systemu SAP R/3 dla modułu PP „Planowanie Produkcji”.

Autor wielu publikacji z zakresu praktycznego stosowania LM.

Doświadczony trener, prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe i wdrożenia dla firm produkcyjnych.

Konsultant CSK Araneus; Polskiego Centrum Produktywności i członek Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw.

Szkolił pracowników m.in.: BOS (Tychy), ZPC Mieszko, ABB (Łódź), New Holand – Płock, Huta Katowice i wiele innych.

Wdrażał z sukcesami kompletne systemy 5S, TPM, OEE, Operation Exellence w takich firmach jak:
Kler, ETRANS, ZPC Mieszko, Thule, Ingpol, Atlas, IMI International, Federal Mogul, Borg Warner Turbo Systems Poland, Dramers, Prima S.A.