Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Metody oceny dostawców – warsztaty

Opis

Metody oceny dostawców – warsztaty

1. Wpływ przedsiębiorstwa na wybór i zarządzanie dostawcami:

a. zarządzanie przepływem informacji w przedsiębiorstwie
b. konflikty międzyfunkcjonalne – współpraca poszczególnych działów ze szczególnym uwzględnieniem roli działu zaopatrzenia

2. Analiza potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie:

a. zasady budowy polityki utrzymania zapasu
b. zapotrzebowanie zależne i niezależne – punkt rozdziału
c. hierarchizacja planowania potrzeb materiałowych (od Planu Sprzedaży do Zamówienia)
d. planowanie potrzeb brutto i netto

3. Wstęp, czyli od czego zacząć przygotowania do analizy procesów logistycznych:

 • czym jest analiza
 • precyzyjne określenie celów i ich opisanie
 • analiza ryzyka związanego z danymi

4. Budowa zapotrzebowania informacyjnego wymaganego to prawidłowego przeprowadzenia oceny dostawców:

 • wykorzystanie modelu preferencji decydenta
 • struktura danych
 • zakres danych
 •  metody pozwalające na weryfikację jakości otrzymanych danych

5. Określenie warunków brzegowych do budowania postępowania z dostawcami:

a. budowanie modelu preferencji decydenta m.in.:

 • akceptowalne warunki finansowe
 • czas realizacji
 • kompletność ilościowa
 • zgodność terminowa
 • parametry jakościowe i reakcja na reklamacji
 •  reakcja na zdarzenie nadzwyczajne

b. zbudowanie wspólnego z dostawcami modelu oceny

6. Ocena dostawców różnymi technikami, m.in.:

a. istota gromadzenie danych do analiz
b. audyt dostawców
c. analiza ABC / XYZ
d. OTIF
e. ryzyko realizacji dostaw
f. udział w obrocie
g. metoda scoringowa
h. metoda rankingowa
i. TCO – całkowity koszt posiadania

7. Optymalizacja współpracy z dostawcami – działania pre a nie post factum, czyli poprawa efektywności procesów w ramach łańcucha dostaw – ćwiczenia

Adam Łazarski, Mgr, MBA

Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP – IFS. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami systemu SAP. Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Zawodowo prowadzi również tematy dostosowywania elementów metodyki oferowanej przez PMI® – do wymagań konkretnych przedsiębiorstw. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę Project Manager’a – rozwiązań informatycznych, dot. metod dokumentacji i komunikacji, jak i „czysto” organizacyjnych.

Przynależy do PMI®, gdzie publikuje – oddział PMI® Monachium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu cykli dydaktycznych dla polskich i zagranicznych firm doradczo – szkoleniowych. Ma udokumentowaną z realizację w okresie trzynastu lat ponad 750’u usług doradczych i szkoleniowych. Od 1999 roku wiodący konsultant w zakresie zarządzania projektami, jak i logistyki. Prelegent i moderator na konferencjach krajowych, jak i prelegent na konferencjach międzynarodowych.