Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Lean Controlling

Opis

Kryzys wymusza wiele pozytywnych dla przedsiębiorstw aktywności. Jednym z nich jest podejmowanie działań mających na celu redukcję zbędnych kosztów. Podczas szkolenia omówione zostaną nowoczesne narzędzia controllingu finansowego wspierające Lean Management w zakresie optymalizacji kosztów.

 

System Lean Managemnt nastawiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary, w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań. Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accouting.

 

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Management. W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału.  Zaprezentowane będą metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację zarówno w zakresie operacyjnym jak i strategicznym.

Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz specjaliści Lean Management.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu adaptacji narzędzia rachunku kosztów do potrzeb optymalizacji według koncepcji Lean Management.

Główny cel szkolenia: prezentacja narzędzi controllingu finansowego wykosztowanych w Lean Management.

 1. Rola controllingu finansowego w koncepcji Lean Management
 • Lean Management, Lean Accouting, i Lean Controlling
 • Wymogi stawiane rachunkowości przez koncepcję Lean Management
 • Wybrane przykłady różnic w tradycyjnym rachunku kosztów a metodzie Lean Accounting

 

 1. Controlling w optymalizacji procesów gospodarczych
 • Audyt efektywności zasobów i procesów
 • Klasyfikacja procesów
 • Systemu rachunkowości umożliwiającego optymalizację procesów
 • Mapowanie procesów gospodarczych i ustalanie kosztów pojedynczych etapów
 • Wskaźniki pomiaru efektywności i kosztochłonności zasobów oraz ich wykorzystanie w optymalizacji
 • Organizacja procesu optymalizacji

 

 1. Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie MPK
 • Identyfikacja MPK na potrzeby optymalizacyjne
 • Prezentacja kosztów zasobów w układzie umożliwiającym ich optymalizację
 • Identyfikacja zawyżonych kosztów na poziomie danych szczegółowych pojedynczych zasobów

 

 1. Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie kosztów produktów
 • Prezentacja kosztów produktów według potrzeb optymalizacyjnych
 • Wielowymiarowa analiza kosztów na potrzeby działań optymalizacyjnych

 

 1. Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting
 • Szczegółowe techniki rozliczania kosztów istotnych
 • Uproszczone metody rozliczania kosztów mniejszej istotności
 • Okresy rozliczania kosztów pośrednich
 • Koszty przed i poprodukcyjne oraz metody ich rozliczania
 • Oddzielne rozliczanie kosztów gniazd produkcyjnych i ogólnowydziałowych
 • Rozliczania ogólnych kosztów okresu

 

 1. Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Normalny i maksymalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej
 • Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne
 • Zakres identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Ewidencja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Rozliczanie na produkty kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej zasobów
 • Kategorie kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 • Okresy rozliczania kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów
 • Analiza kosztów niewykorzystanego potencjału w skali całego przedsiębiorstwa
 • Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w raportach

 

 1. Rachunek kosztów dla działań optymalizacyjnych
 • Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu
 • Wyznaczenie kosztów i efektów usprawnienia produktu
 • Ustalenie progu rentowności usprawnienia produktu
 • Likwidacja nieefektywnych i niewykorzystywanych zasobów
 • Obniżka kosztów stałych a koncepcja szczupłego przedsiębiorstwa

 

 1. Studium przypadku – Prezentacja adaptacji narzędzi controllingu do potrzeb optymalizacji procesu
 • Mapowanie przebiegu procesu
 • Identyfikacja wskaźników określających efektywność zasobów i czynności
 • Optymalizacja kosztów czynności zasobów
 • Optymalizacja kosztów faz procesu
 • Ustalenie efektów optymalizacji