Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu ze sprawdzonymi elementami coachingu – szkolenie w formie zdalnej

Opis

Wyobraź sobie, że przeżyłeś(aś) na szkoleniu jeden dzień z życia menedżera.

Ale nie taki zwykły kolejny dzień, tylko taki wyjątkowy, który będziesz długo pamiętać. Odtwarzasz sobie wydarzenia na sali szkoleniowej i teraz widzisz już inaczej swoją rolę kierownika/lidera/menedżera.
Wiesz co jest w kierowaniu najważniejsze. Wielkie i mądre teorie z zarządzania nagle stają się prostym zbiorem kilku zasad dotyczących komunikacji, organizacji pracy, wykorzystania posiadanych zasobów. To co działo się w ćwiczeniach, dzieje się w każdej relacji przełożony-podwładny. Trochę już o tym słyszałeś, ale teraz widzisz konkretnie gdzie są szanse dla zespołu, a gdzie kryją się pułapki. Jesteś mądrzejszy, bo masz plan jak wykorzystać doświadczenie ze szkolenia w swojej pracy. A najważniejsze, że jeśli tylko chcesz, mówimy o Twoim zespole, kontekście i sytuacji przedsiębiorstwa, dzięki czemu od razu masz pomysł co robić dalej.

Jak to się stało? Wszystko dzięki najbardziej pożądanej formule zajęć. Najpierw praktyka, doświadczenie a potem analiza. Bierzesz, ze szkolenia to co ma dla Ciebie sens, co jest Ci potrzebne w zarządzaniu, co jest przedmiotem Twojej uwagi. Nie bez znaczenia jest też atmosfera zajęć – każdy uczestnik czuje się bezpiecznie, pyta o co chce w każdej chwili, a do tego wszyscy dobrze i odpowiedzialnie się bawimy. Humor jest naszym sprzymierzeńcem. Jak w życiu.

A tak konkretnie krok po kroku, to dzień szkolenia wypełniony jest praktycznymi zadaniami dla każdego menedżera. Zaczynamy od symulacji biznesowej, gdzie w oka mgnieniu powstają procesy i wyzwania do zarządzania. Odkrywamy nasze umiejętności oraz potrzeby zwrócenia uwagi na inne obszary życia zespołu. Później przychodzi nam seria zadań dotyczących zlecania zadańdelegowaniaplanowania celówmotywowania itp. Na koniec połączymy wszystkie elementy w zadania symulujące codzienność praktyki kierowania. Czeka nas analiza sytuacjipodejmowanie decyzjiorganizacja pracyocena efektów. Jedno jest pewne, ten dzień minie wyjątkowo szybko, ale będzie o sobie często przypominał gdy wrócimy do swojego środowiska pracy.

JEST TO KURS DLA MENEDŻERÓW I KIEROWNIKÓW, KTÓRZY CHCĄ LEPIEJ PRZEWODZIĆ SWOIM ZESPOŁEM I SKUTECZNIEJ ZARZĄDZAĆ ZADANIAMI.

Weź udział w szkoleniu, by dowiedzieć się jak wpływać na zachowania pracowników, optymalizować procesy i rozwijać kompetencje w zespole. Ponadto podczas warsztatów poznasz techniki rozwijania pracowników, prowadzenia zebrań, zespołowego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów w grupie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

• poznanie technik strategicznego planowania
• zdobycie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
• odkrycie nowych metod efektywnego zarządzania czasem i zmianą
• zwiększenie praktycznej wiedzy na temat zarządzania i pracy zespołowej
• poprawa umiejętności zarządzania i przywództwa w grupie
• rozwinięcie zdolności interpersonalnych
• poznanie zasad psychologii kierowania ludźmi, w tym techniki wywierania wpływu, metod radzenia sobie z trudnym pracownikiem
• zwiększenie umiejętności budowania świadomości i odpowiedzialności pracowników dzięki odpowiedniemu motywowaniu

Zarządzanie grupą ludzi stanowi jedno z największych wyzwań dla menedżera. Współpraca z ludźmi o różnych typach osobowości i na różnym poziomie rozwoju zawodowego ma niewątpliwie swoje zalety, ale może też nastręczać wiele problemów. Te warsztaty menedżerskie to zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania, strategicznego planowania, podejmowania decyzji oraz analizy problemów i potrzeb zmian w firmie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi, w jaki sposób formułować poleceniaaby były one zrozumiałe, w jaki sposób motywować pracowników oraz w jaki sposób egzekwować wykonanie zadań. Poznają również zasady skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji.

ZMIANA ROLI W ORGANIZACJI – SPECJALISTA STAJE SIĘ MENEDŻEREM:

• Wyzwania w roli szefa
• Budowanie autorytetu
• Źródła wpływu na pracowników
• Expose szefa – narzędzie do kształtowania wizji zespołu

KLUCZOWE ZADANIA DLA MENEDŻERA:

• Informowanie
• Planowanie
• Organizowanie
• Motywowanie
• Kontrolowanie
• Wspieranie
• Ocenianie

MOTYWOWANIE – ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY:

• Motywacja i zaangażowanie – kluczowe różnice i podobieństwa
• Fakty i mity na temat wpływu motywacji na efekty pracy – Teoria X i Y McGregora
• Metody motywowania pozapłacowego – dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
– Osiągnięcia
– Uznanie
– Odpowiedzialność
– Wywieranie wpływu
– Rozwój osobisty
• Piramida potrzeb Maslowa – motywacja z punktu widzenia biologii i psychologii

PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE:

• Zastosowanie stylów zarządzania w różnych momentach życia zespołu
• Dostosowanie stylów zarządzania zespołem do tzw. poziomu gotowości podwładnego (model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda)
• Przywództwo transformacyjne – zasada „4 I” w podejściu do ludzi

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ:

• Zasady komunikacji z pracownikami
• Profesjonalny instruktaż
• Określanie poziomu autonomii pracownikom

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ:

• Wyznaczanie celów dopasowanych do strategii organizacji
• Podejmowanie decyzji przez kierownika
• Charakterystyka dobrze sformułowanego celu – zasada SMART
• Identyfikacja zadań i działań na poszczególnych etapach procesu

METODY RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH:

• Ocena/ informacja zwrotna dotycząca pracy
• Dyscyplinowanie pracowników
• Konstruktywna krytyka
• Reagowanie za niepokojące zachowania, postawy, błędy

BUDOWA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM:

• Struktura grupy i role grupowe – typologia Belbina
• Rola jednostki w zespole
• Co decyduje o sukcesie zespołu – zarządzanie różnicami w zakresie kompetencji i cech charakteru
• Typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika
• Dobre praktyki w kierowaniu zespołem – fazy rozwoju grupy Tuckmana
• Komunikacja wewnątrz zespołu

PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI

• Quiz wiedzy
• Model kompetencji kierowniczych
• Przykłady uczestników szkolenia

BUDOWANIE RELACJI W ZESPOŁACH:

• Specyficzne aspekty komunikacji
• Budowanie kapitału zaufania w zespole
• Rozwijanie postawy win-win w komunikacji
• Budowanie kontaktu i relacji z drugim człowiekiem

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ASERTYWNEJ (WYDAWANIE POLECEŃ, WYMAGANIE, KRYTYKA, ASERTYWNA ODMOWA):

• Postawa asertywna (świadomość swoich praw wynikających z powierzonych nam odpowiedzialności, postawy życiowe)
• Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń
• Sposoby radzenia sobie z emocjami innych ludzi
• Konstruktywne udzielanie krytyki i oceny
• Pozostawanie w dobrej relacji z osobami, którym odmawiamy
• Techniki i procedury zachowań asertywnych

COACHING – PROWADZENIE OSOBY KU ZMIANIE NA LEPSZE:

• Etapy coachingu: definiowanie, planowanie, rozwój, kontrola
• Coaching jako styl zarządzania
• Założenia i metody pracy podczas coachingu
• Model Diltsa w coachingu menedżerskim
• Metody pracy coacha
• Struktura rozmowy coachingowej

13. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW WEWNĄTRZ GRUPY:

• Źródła i rodzaje konfliktów
• Sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową
• Test style reakcji na konflikt
– rywalizacja
– unikanie
– kompromis
– łagodzenie
– kooperacja

OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI:

• Omówienie wcześniej przygotowanych przez uczestników problemów
• Odniesienie ich do tematów o których mówiliśmy na poprzedniej i na obecnej edycji szkolenia
• Podział uczestników na grupy i przydzielenie im konkretnych tematów
i problemów do opracowania
• Omówienie poszczególnych opracowanych tematów – prezentacje na forum
• Informacja zwrotna na temat poszczególnych scenek, co było dobrze, co do poprawy. Dyskusje.
• Podsumowanie opracowanych rozwiązań