Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

INTRASTAT. Zmiany w 2019 r. Co warto wiedzieć, by nie byłaby to praca uciążliwa.

Opis

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, a więc w sposób praktyczny – na opracowanym do tego celu przykładzie, na podbudowie teoretycznej wyjaśnionej w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Szkolenie będzie również zawierało zmiany jakie niesie 2019 r., również będą omówione planowane zmiany systemu INTRASTAT: SIMSTAT-REDESING.

Służby finansowo-księgowe odpowiedzialne w każdej firmie za przesyłanie zgłoszeń INTRASTAT po spełnieniu odpowiednich warunków.

Podmioty gospodarcze trudniące się zawodowo wypełnianiem zgłoszeń INTRASTAT w imieniu podmiotów zobowiązanych do przesyłania tych zgłoszeń,

Kadra kierownicza firm, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie pozwoli zapoznać się z kompendium wiedzy od A do Z odnośnie ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze, bo od tego czasu zgłaszać możecie już sami nie bojąc się o negatywne konsekwencje popełnianych błędów.

Poznanie przepisów i zasad sporządzania zgłoszenia INTRASTAT.

Uzyskanie pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszenia INTRASTAT. Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia.

Jak wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy deklaracją VAT a zgłoszeniem INTRASTAT pole nr 6 w trakcie kontroli celno-skarbowej.

Rady praktyczne jak przygotować swój własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT.

Jak nie bać się taryfikacji towarów.

Podstawy prawne: zarówno unijne jak i krajowe dotyczące zgłoszenia INTRASTAT.

Podstawowe pojęcia i definicje: m.in. towary unijne, przedstawiciel, progi statystyczne: podstawowy, szczegółowy.

Obowiązek sprawozdawczy

  • obrót handlowy w Unii Europejskiej podlegajacy zgłoszeniu do systemu INTRASTAT;
  • sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego;
  • moment powstania obowiązku sprawozdawczego.

Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku sprawozdawczego.

Terminy, postać i forma oraz miejsce składania zgłoszenia INTRASTAT.

Zakres informacji objętych zgłoszeniem INTRASTAT.

Zasady sporządzania zgłoszenia INTRASTAT z uwzględnieniem praktycznych wskazówek ułatwiających:

wypełnienie poszczególnych pól zgłoszenia. Zwrócenie szczególnej uwagi na:

wypełnienie pola 13 – kod rodzaju transakcji

dla czasowego wywozu lub przywozu towarów, leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, kradzieży towaru,

zwrotu towaru, zniszczenia towaru, przywozu i wywozu towarów po uszlachetnianiu, rekompensaty za towary, które nie podlegają zwrotowi;

wypełnienie pola 14 – kod towaru

stosując proste metody taryfikacji m.in. w oparciu o bazę EBTI (wyszukiwarkę WIT-ów) aż po 6 ORINS (6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej);

wypełnienie pola 18 – ilość w uzupełniajacej jednostce miary.

wypełnienie pola 19 –  wartość fakturowa w PLN, w tym wyjaśnienie najistotniejszej kwestii zgłoszenia INTRASTAT –

jak zaoszczędzić czas na jego wypełnianie.

Korekta zgłoszenia INTRASTAT, co należy rozumieć pod pojęciami: zastąpienie, zmiana, dodanie, anulowanie. Jakie są wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia.

Rejestracja i aktualizacja danych w SISC. Rejestracja uproszczona.

Przesłanie zgłoszenia INTRASTAT.

Najczęściej spotykane błędy w wypełnianiu zgłoszenia INTRASTAT.

Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący INTRASTAT.

Zmiany jakie niesie rok 2019 w odniesieniu do zgłoszenia INTRASTAT.

Panel dyskusyjny.

mgr inż. Andrzej Wąsik

Ekspert i wykładowca celny, prowadzący własną Kancelarię Celną. Zajmuje się prowadzeniem kursów dotyczących cła jak również szkoleń dotyczących branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Działalność związaną z tą tematyką prowadzi od 1993 roku. Zaczynał od organizacji i prowadzenia szkoleń agentów celnych. Jest twórcą najskuteczniejszej metody nauczania przepisów celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Ta „uniwersalna metoda nauczania” zagwarantowała jego kursantom najwyższą zdawalność na egzaminie państwowym. Okazała się najskuteczniejsza. W chwili obecnej egzaminów już nie ma. Zainteresowanie jednak kursem nie słabnie, dlatego jest on ciągle unowocześniany i wzbogacany np. o specjalnie opracowane zadania praktyczne, które są odzwierciedleniem codziennych spraw jakie spotyka w pracy agent celny czy też specjalista d/s celnych. Uczestnikami kursów są nie tylko osoby zaczynające naukę od zera, ale również już pracujące w zawodzie. Przeszkolił tysiące osób w tym zawodzie. Sam jest czynnym agentem celnym. Jest w stanie pomóc i rozwiązać każdy problem związany z cłem.

Oprócz kształcenia w zawodzie agenta celnego zajmuje się również kształceniem w zawodach spedytora i logistyka według nowej formuły egzaminów zawodowych. Zajęcia na tych kursach cechuje nowatorskie podejście do trudnych zagadnień oraz rozwiązywanie skomplikowanych codziennych problemów zawodowych.