Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

HR Business Partner

Opis

Ostanie lata pokazują rewolucyjne zmiany dotyczące zasad zarządzania ludźmi w organizacjach. Już nie wystarczy mieć profesjonalny dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (tzw. HR). Kluczowe staje się zaangażowanie i współpraca wewnętrzna pomiędzy kierownictwem w celu zbudowania konkurencyjnej strategii personalnej. Stąd potrzeba powołania partnerów działu HR wspierających procesy zarządzania personelem.

To duża szansa dla organizacji. Nowa jakość podejmowania decyzji i rozumienia specyfiki zarządzania ludźmi. Wdrożenie projektu HR Bussiness Partner pozwala lepiej poznać nastroje pracowników, rozwijać warunki pracy, identyfikować potrzeby szkoleniowe, wspierać rekrutacje. Proponowane szkolenie pokazuje najlepsze dobre praktyki wspierania funkcji zarządzania zasobami ludzkimi poprzez powołania partnerów działów HR.

Główne korzyści ze szkolenia:

 • opanowanie zdań związanych z funkcjonowaniem modelu HR
 • wypracowanie listy wyzwań dotyczących zarządzania personelem we współczesnej organizacji
 • pokazanie zalecanych metod współpracy z partnerów HR
 • pokazanie modelowych rozwiązań w zakresie podziału kompetencji i uprawniań w zakresie podejmowania decyzji dotyczących personelu
 • doskonalenie planu pracy w taki sposób aby realizowanie zadań HR stało się dodatkową pasją i źródłem satysfakcji w pracy

 • Poznanie koncepcji zarządzania personelem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Przygotowanie pracowników do pełnienia roli HR partnera w procesach wewnętrzych,
 • Pokazanie roli jednostki w życiu organizacji,
 • Opracowanie katalogu zasad motywowania pracowników,
 • Analiza i planowanie działań na rzecz promowania wartości kultury organizacyjnej,
 • Wprowadzenie do metod analizy i strukturyzacji pracy,
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Podejmowanie inicjatyw rozwoju poprzez doskonalenie kompetencji,
 • Określanie potrzeb personalnych,
 • Wyzwania i tendencje w sferze planowania zasobów ludzkich.

Obszar strategii firmy – rola ludzi w realizacji celów

Jakie kompetencje są kluczowe do realizacji strategii firmy?
Jakie decyzje personalne wiążą się z planowaniem celów biznesowych?
Które z zadań HR warto stale udoskonalać?
Jak skonstruować wskaźniki działań operacyjnych działu HR, tak, aby pokazywały rzeczywistą efektywność, a ich przygotowanie nie było zbyt pracochłonne?
Jak badać sytuację w organizacji pod kątem możliwości realizacji celów strategicznych firmy?
Jak dostosowywać działania w dziale HR do ciągłych zmian w organizacji?

Obszar rozwijania relacji pracowniczych

Jak lepiej możemy poznać ludzi, którzy pracują w naszej firmie?
Jak słuchać pracowników aby rozwijać kulturę organizacji?
Jak ograniczyć konflikty i zachęcić poszczególne działy do partnerskich relacji klient wewnętrzny – dostawca wewnętrzny?
Jak integrować pracowników wokół wspólnych celów biznesowych?

Współpraca z kadrą liniową w zakresie HR

Jak podzielić się zadaniami w zakresie HR z kierownictwem liniowym?
Gdzie leżą i jakie są wspólne cele działu HR i pozostałych grup pracowników; kierownictwa, zarządu i pracowników wykonawczych?
Które funkcje i zadania polityki personalnej powinny być realizowane przez dział HR, a które przez kierowników liniowych, a które przez HR business partnerów?
Jak reagować w przypadku problemów we współpracy?

Obszar zarządzania wskaźnikami HR

Jak obliczyć optymalna ilość pracowników w organizacji?
Czy można rozwijać wskaźniki dotyczące frekwencji pracowników?
Jak monitorować proces rekrutacji?
Jakie wskaźniki opisują kondycję załogi?
Jakie wskaźniki finansowe połączyć z procesami HR?

Obszar motywowania przez rozwój kompetencji

Rola HR partnera w planowaniu działań rozwojowych.
Jak badań efektywność szkoleń?
Jakie szkolenia i działania rozwojowe motywują pracowników do pracy i osiągania lepszych wyników biznesowych?

Dr Paweł Błaszkiewicz

Konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W pracy doktorskiej zajmował się problematyką motywacji do pracy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył socjologię, podyplomowe studia z doradztwa personalnego oraz Studium Menedżerów Personalnych w Gdańsku. Wykładowca na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej.

Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie. Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.

Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu). Przeprowadził adaptację narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (projekt pod nadzorem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Inwestycja w Kadry pod nadzorem Nowoczesnej Firmy).
Specjalizuje się w badaniach organizacyjnych, projektuje i wdraża systemy wspierające zarządzanie rozwojem pracowników w firmie (unikalna metodyka warsztatów strategicznych). Opracowuje narzędzia personalne oraz zarządza projektami zmiany organizacyjnej. Kierownik merytoryczny programów szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego (ogólnopolskie cykle szkoleń).

Współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera Personalnego jako prowadzący zajęcia oraz opiekun prac dyplomowych.

Trener tzw. umiejętności społecznych. Opracowuje szczegółowe programy rozwoju kompetencji dla pracowników w ramach sesji diagnozy kompetencji (assessment center/ development center).
Od 2001 roku realizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla: Avans, Agalight S.A., Budimex S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer Ingelheim Pharma, C.Hartiwg Gdynia, Delecta, DeLaval Polska, Elektrociepłownia Gdynia, Goodyear Polska, Geofizyka Toruń, GPEC, Instytut Marka Kamińskiego, International Paper Kwidzyn, Invest Komfort, Kujawska Fabryka Manometrów, Legro, LOT, LOTOS, Lukas Bank S.A., Polar Wrocław, Philips Piła, Port Gdynia, Pipelife Polska, PZU, Provident Polska, Prokom Software S.A., Skok im. Mikołaja Kopernika, Strabag S.A. Thompson Polkolor, Poczta Polska, Synthos Oświęcim, Torfarm S.A, Tensho Corporation, ThyssenKrupp Energostal, Telekomunikacja Polska, Organika S.A., Unilever Poznań, Viterra Energy Servises, Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Kolejowych, Żabka Polska S.A. i innych organizacji.

W sumie przeprowadził ponad 300 warsztatów w czasie 15 lat pracy trenerskiej. W tym ponad 1000 godzin z obszaru zarządzania zespołem i motywowania pracowników.