Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Finanse dla nie finansistów

Opis

Szkolenie jest nastawione na zdobycie przez uczestników kompetencji przydatnych w ich praktyce zawodowej. Program szkolenia zawiera wiele ćwiczeń (konkretne przypadki i dokumenty finansowe ilustrujące omawiane zagadnienia i stymulujące rozwiązywanie problemów decyzyjnych).

W TRAKCIE SZKOLENIA WYKORZYSTYWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE TECHNIKI SZKOLENIOWE:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerów i specjalistów oraz Project Managerów nie mających przygotowania z zakresu finansów.

Uczestnicy po szkoleniu będą Umieli:

 • Swobodnie operować „żargonem” finansistów, co ułatwia komunikację z finansistami i kadrą innych pionów.
 • Interpretować dane i wskaźniki zawarte w raportach zarządczych.
 • Zastosować narzędzia analityczne, pozwalające ocenić finansowe aspekty decyzji podejmowanych w różnych obszarach (sprzedaż, zakupy, logistyka).
 • Ocenić efekty finansowe nowych pomysłów biznesowych (nowe produkty, usługi).
 • Określić sposób kształtowania się różnych rodzajów kosztów i metody ich optymalizacji.

Uczestnicy po szkoleniu będą Wiedzieli:

 • Jak uwzględnić w procesie podejmowania decyzji punkt widzenia właścicieli.
 • W jaki sposób podejmowane przez menedżerów decyzje wpływają na przychody i koszty, a w konsekwencji na wyniki finansowe, płynność i wartość firmy.

 • Przyswojenie przez uczestników podstawowych pojęć z obszaru finansów.
 • Nabycie umiejętności spojrzenia na proces zarządzania przez pryzmat finansów.
 • Zrozumienie wpływu typowych decyzji biznesowych na przychody, strukturę kosztów, wyniki finansowe, płynność finansową i wartość firmy oraz na najważniejsze wskaźniki finansowej efektywności przedsiębiorstwa (KPI).
 • Poznanie i przećwiczenia zasad i narzędzi analitycznych wspierających menedżerów i specjalistów w podejmowaniu decyzji operacyjnych i rozwojowych zorientowanych na poprawę efektywności ekonomicznej firmy.

Słowniczek wyrazów obcych i bliskoznacznych:
Przychód a Dochód.
Koszt a Wydatek.
Marża, narzut a zysk.
Rachunek Wyników a Cash Flow.
Capex , Opex.
Koszty zmienne i stałe.
Makroekonomia i mikroekonomia

Źródła efektywności przedsiębiorstwa i jej ocena na bazie sprawozdań finansowych:
Jak decyzje podejmowane przez menedżerów wpływają na zyskowność, płynność i wartość aktywów – ćwiczenie.
Zysk przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowym, bilansowym i zarządczym
Wpływ wydatków z budżetu „Opex” i „Capex” na wynik finansowy i płynność.
Koszty amortyzacji aktywów trwałych – ujęcie podatkowe i zarządcze.
Jak ocenić kondycję finansową firmy i efekty pracy menedżerów za pomocą wskaźników finansowych rentowności (GM, EBIT, EBITDA, ROS, ROE), płynności , sprawności i zadłużenia.

Zarządzanie płynnością:
Wpływ rotacji należności, zapasów i zobowiązań na płynność spółki (cykl konwersji gotówki)
Wpływ finansowania inwestycji kapitałem i kredytem / leasingiem na płynność, rentowność.

Elementy rachunkowości zarządczej:
Struktura i elastyczność kosztów.
Badanie zależności pomiędzy ceną, wolumenem i kosztami – Analiza Break Even Point.
Outsourcing procesów – czy to sposób na oszczędności, uzmiennienie kosztów czy poprawę płynności?

Analiza rentowności przedsięwzięcia inwestycyjnego:
Procedura oceny opłacalności inwestycji: Payback, NPV, IRR, ROI.
Prognozowanie przepływów gotówkowych związanych z inwestycją.
Wartość pieniądza w czasie (podstawowe informacje)

Dariusz Czarnecki

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów z Bankowości Inwestycyjnej na London Guildhal University. Doświadczenie zdobywał jako analityk finansowy w biurze maklerskim, Project Manager, członek organów zarządczych i  nadzorczych osób prawnych, prywatny przedsiębiorca i expert – freelancer.

Wykładowca finansów i ekonomiki przedsiębiorstw na uczelniach wyższych (min. Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wyższa Szkoła Bankowa).

Jest autorem biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych, wycen wartości przedsiębiorstw, audytów i wdrożeń systemów controllingu finansowego.

Jako trener realizował szkolenia m.in. dla:

ABB Elbud, ADB Polska, Alior Bank, Altkom Akademia, Antalis, Bristol Myers Squibb, Bank Millennium, BUDIMEX, CEMEX, Ceramika PARADYŻ, KB Doraco, Elektrociepłowania Białystok, Elektrownia Bełchatów, Energa, Energa Kogeneracja, Energetyka Kaliska, Ergo Hestia, GDN Airport Services, GPEC, Harper Hygienics, HOCHTIEF, ING Nationale Nederlanden, WIKA-KFM Manometry, KROSS Rowery, Leroy Merlin, PLL LOT, NETIA, Nyborg Mawent, ORANGE, PCC Rokita, PERN „Przyjaźń”, PolskaGrupa Farmaceutyczna, Philips Kętrzyn, Philips Piła, PKN Orlen, T-Mobile, PPG Deco (Polifarb Cieszyn, Wrocław), PSE, PSE Centrum, PTE Bankowy, PZU S.A, Rieber Foods Polska, Svenska Fónster, Thomson, Toyota Motor Poland, Telekomunikacja Polska SA, TP EmiTel, Wyższa Szkołą Bankowa, VECTRA, Volkswagen Poznań, Volkswagen Bank, Volvo Polska, Zelmer, Grupa Żywiec…