Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

DOCTOR COSTER® – Integracja i Administracja

Opis

Szkolenie DOCTOR COSTER® – integracja i administracja pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę potrzebną do zautomatyzowania za pomocą kwerend SQL importu danych do oprogramowania DOCTOR COSTER®.

W efekcie automatyzacji można odejść od standardowych plików Excel służących do importowania modelu DOCTOR COSTER® i zasilać kwerendami bezpośrednio bazy danych modeli DOCTOR COSTER® – nawet za pomocą jednego przycisku!

W trakcie szkolenia w ramach case study zasilany jest, od początku aż do wyświetlenia danych w raportach, przykładowy model rachunku kosztów.

Do wzięcia udziału w szkoleniu wymagana jest znajomość języka SQL (przez co najmniej jedną z osób z danego przedsiębiorstwa biorących udział w szkoleniu).

 

Szkolenie adresowane jest do użytkowników oprogramowania DOCTOR COSTER® którzy chcieliby odejść od zasilania modeli za pomocą standardowych plików Excel i ułatwić, przyśpieszyć oraz zautomatyzować proces zasilania modeli w dane.

 

Uczestnicy szkolenia powinni mieć podstawową znajomość języka SQL. Jeżeli za zasilanie modelu odpowiedzialni są na przykład pracownicy działu controllingu, którzy takiej znajomości nie mają, to mogą zdobyć ją w ramach szkolenia DOCTOR COSTER® – SQL for DOCTOR COSTER®.

 

Możliwa jest także współpraca na przykład z pracownikami działu IT, którzy znają SQL – w takiej sytuacji w szkoleniu powinny wziąć udział przynajmniej dwie osoby z czego przynajmniej jedna powinna znać podstawy języka SQL.

 • Jedyna możliwość na poznanie struktury i zasad uzupełniania baz danych oprogramowania DOCTOR COSTER® odpowiedzialnych za działanie oprogramowania
 • Zasilenie przykładowego modelu oprogramowania DOCTOR COSTER® od początku do końca w krótkim czasie
 • Możliwość poznania zasad zasilania baz danych oprogramowania DOCTOR COSTER® za pomocą kwerend SQL nawet bez wiedzy o modelu rachunku kosztów utrzymywanym w oprogramowaniu DOCTOR COSTER®

Zdobyta wiedza i umiejętności
•    Poznanie struktury baz danych oprogramowania DOCTOR COSTER®.
•    Poznanie zasad uzupełniania baz danych oprogramowania DOCTOR COSTER®.
•    Poznanie zasad i dobrych praktyk pisania kwerend zasilających bazy danych oprogramowania DOCTOR COSTER®.
•    Nauka wykorzystywania, zintegrowanego z oprogramowaniem DOCTOR COSTER®, oprogramowania INTERFACE MANAGER® przy automatyzacji importu danych za pomocą kwerend.
•    Poznanie podstawowych zasad działania modelu rachunku kosztów w oprogramowaniu DOCTOR COSTER®

 1. Wprowadzenie do zasad rozliczania kosztów w modelu oprogramowania DOCTOR COSTER® (logika działania modelu)
 2. Zapoznanie się z budową tabel modelu oprogramowania DOCTOR COSTER®
  1. Tabele odpowiedzialne za elementy kosztowe
  2. Tabele odpowiedzialne za strukturę Modułu Zasobów, Modułu Działań i Modułu Obiektów Kosztowych
  3. Tabele odpowiedzialne za Nośniki Kosztów Zasobów, Nośniki Kosztów Działań i Nośniki Kosztów Obiektów Kosztowych
  4. Tabele odpowiedzialne za tworzenie relacji pomiędzy klientami a produktami oraz za wielkość sprzedaży i przychodu
  5. Tabele odpowiedzialne za część produkcyjną modelu
 3. Import danych do baz aplikacji DOCTOR COSTER®
  1. Podstawowe zasady importowania danych do baz danych modelu DOCTOR COSTER®
  2. Import danych do modelu w 10 krokach
 4. Administracja modelami i automatyzacja zasilania przykładowego modelu za pomocą oprogramowania INTERFACE MANAGER®

 

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

•    Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
•    Ćwiczenia praktyczne (case study) polegające na pisaniu kwerend i zasileniu za ich pomocą przykładowego modelu.
•    Praca w środowisku Microsoft SQL Server Management Studio oraz INTERFACE MANAGER®