Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling sprzedaży

Opis

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresy controllingu sprzedaży.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak prawidłowo planować, monitorować i analizować wyniki zespołów handlowych, ale również jak stale doskonalić pracę sił sprzedaży i gdzie poszukiwać możliwości zwiększenia rentowności sprzedaży. Program szkolenia łączy w sobie również zagadnienia strategiczne i operacyjne. Szczególną uwagę poświęcimy polityce cenowej i zagadnieniom marżowości oraz wskaźnikom marketingowym, wykorzystywanym w controllingu sprzedaży.

Szkolenie uzupełnione będzie o praktyczne studia przypadków, a także szereg ćwiczeń, pomagających zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

– Dyrektorzy Controllingu

– Controllerzy

– Dyrektorzy i menedżerowie działów sprzedaży

– Członkowie Zarządów i właściciele przedsiębiorstw

– zdobycie wiedzy z zakresu controllingu sprzedaży

– zrozumienie czynników determinujących skuteczność i efektywność pracy zespołów sprzedażowych

– poznanie narzędzi wykorzystywanych do planowania, analizy i oceny działań sprzedażowych, w tym wskaźników w sprzedaży

– poznanie zagadnień zarządzania marżą oraz strategii cenowo-rabatowych

– zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników na rynku pracy

I DZIEŃ

 1. Pojęcie controllingu w kontekście sprzedaży, orientacja controllingu
 • czym jest controlling sprzedaży
 • rola controllingu sprzedaży
 • controlling sprzedaży w różnych modelach biznesowych
 • elementy controllingu sprzedaży
 1. Controlling strategiczny a operacyjny w sprzedaży i marketingu
 • cele strategiczne a cele operacyjne
 • narzędzia controllingu na poziomie strategicznym i operacyjnym
 • Zrównoważona Karta Wyników
 1. Warunki prawidłowo funkcjonującego controllingu sprzedaży
 2. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • analiza Kluczowych Czynników Sukcesu
 • Mapy Grup Strategicznych
 • metody portfelowe
 • pozostałe narzędzia analizy pozycji rynkowej
 1. Procesowe ujęcie sprzedaży – implikacje dla controllingu
 • czym jest proces sprzedaży
 • analiza procesu sprzedaży
 • wąskie gardła w procesie sprzedaży
 • jak projektować skuteczne i efektywne procesy sprzedaży
 1. Determinanty efektywności sprzedaży
 • skuteczność a efektywność
 • model filarów dobrej sprzedaży
 • okiem praktyka: obszary, w których najczęściej pozostaje pole do usprawnień

II DZIEŃ

 1. Planowanie
 • metody planowania sprzedaży – ilościowe oraz jakościowe
 • budżetowanie kosztów sprzedaży
 • wyniki biznesowe, cele sprzedaży a aktywności handlowe
 1. Monitorowanie i analiza
 • podstawowa analiza wyników sprzedaży
 • pozostałe wskaźniki realizacji strategii i zadań sprzedażowych
 • mierniki relacji z klientami
 • wskaźniki w obszarze komunikacji marketingowej
 1. Udzielanie informacji zwrotnej
 • projektowanie właściwego obiegu informacji zwrotnej
 • kokpit menedżerski
 1. Doskonalenie
 • koncepcja ciągłego doskonalenia w sprzedaży
 1. Polityka cenowo-rabatowa i zarządzanie marżą
 • pojęcie marży, analiza marży na różnych poziomach pokrycia
 • strategie cenowe
 • polityka rabatowa i jej wpływ na rentowność sprzedaży
 1. Narzędzia wspierające controlling sprzedaży

 

dr Anna Sperska Dyrektor Zarządzająca w firmie doradztwa strategicznego oraz pracownik Katedry Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Gdańskim. Praktyk biznesu z ponad 12-letnim doświadczeniem menedżerskim. Jako Dyrektor Sprzedaży, a później konsultant skutecznie prowadziła restrukturyzacje obszarów handlowych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu sprzedażą, ze szczególnym uwzględnieniem controllingu sprzedaży i ukierunkowaniem na wzrost efektywności procesów. Menedżer, konsultant, autor artykułów oraz wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu sprzedażą i marketingiem ze szczególnym uwzględnieniem controllingu oraz finansowych aspektów sprzedaży. Pracę naukową dodatkowo poświęca badaniu źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, w tym roli sprzedaży i marketingu w procesie ekspansji międzynarodowej.

Dr Anna Sperska posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, sprzedaży i marketingu, w tym 12-letnie na stanowiskach menedżerskich jako Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Sprzedaży, Pełnomocnik Zarządu i Prokurent, a wcześniej Kierownik Działu Marketingu i Kierownik Projektu. Jako Dyrektor Sprzedaży oraz Pełnomocnik Zarządu zarządzała kilkudziesięcioosobowymi zespołami sprzedaży, marketingu i analiz, skutecznie podnosząc efektywność podległych zespołów. Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz w dostosowaniu spółki do wymogów giełdowych. Ściśle współpracowała z Zarządem firmy przy tworzeniu i realizacji projektów strategicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach C.Hartwig Gdynia S.A., Danfoss LPM oraz Oldendorff Carriers GmbH, a także podczas realizacji wielu projektów doradczych dla firm różniej wielkości, z różnych branż. Jako konsultant prowadziła skuteczne procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw oraz zespołów sprzedażowych.

Od 2018 roku związana również ze środowiskiem akademicki, obecnie jest wykładowcą w Instytucie Handlu Zagranicznego, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni. Jest też twórcą i opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Sprzedażą w Przedsiębiorstwie” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Absolwentka Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Podyplomowego „Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, programu typu MBA „Management” realizowanego przez Canadian Management Institute (obecnie ICAN) oraz wielu szkoleń w obszarze sprzedaży i zarządzania. W 2019 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Gdańskim.

Prywatnie mama 4-letniego Michała, pasjonatka sportów kynologicznych i jeździectwa.