Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling sprzedaży – szkolenie jednodniowe

Opis

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresu controllingu sprzedaży.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak prawidłowo planować, monitorować i analizować wyniki zespołów handlowych, ale również jak stale doskonalić pracę sił sprzedaży i gdzie poszukiwać możliwości zwiększenia rentowności sprzedaży. Program szkolenia łączy w sobie również zagadnienia strategiczne i operacyjne. Szczególną uwagę poświęcimy polityce cenowej i zagadnieniom marżowości oraz wskaźnikom marketingowym, wykorzystywanym w controllingu sprzedaży.

Szkolenie uzupełnione będzie o praktyczne studia przypadków, a także szereg ćwiczeń, pomagających zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

 

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń

– Dyrektorzy Controllingu

– Controllerzy

– Dyrektorzy i menedżerowie działów sprzedaży

– Członkowie Zarządów i właściciele przedsiębiorstw

– zdobycie wiedzy z zakresu controllingu sprzedaży

– zrozumienie czynników determinujących skuteczność i efektywność pracy zespołów sprzedażowych

– poznanie narzędzi wykorzystywanych do planowania, analizy i oceny działań sprzedażowych, w tym wskaźników w sprzedaży

– poznanie zagadnień zarządzania marżą oraz strategii cenowo-rabatowych

– zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników na rynku pracy

  1. Pojęcie controllingu w kontekście sprzedaży, orientacja controllingu

– czym jest controlling sprzedaży

– rola controllingu sprzedaży

  1. Warunki prawidłowo funkcjonującego controllingu sprzedaży
  2. Determinanty efektywności sprzedaży

– skuteczność a efektywność

– model filarów dobrej sprzedaży

  1. Planowanie

– metody planowania sprzedaży – ilościowe oraz jakościowe

– budżetowanie kosztów sprzedaży

– wyniki biznesowe, cele sprzedaży a aktywności handlowe

  1. Miary i wskaźniki wykorzystywane w sprzedaży

– podstawowa analiza wyników sprzedaży

– wskaźniki pozycji rynkowej firmy

– wskaźniki realizacji celów sprzedażowych

– mierniki relacji z klientami

  1. Polityka cenowo-rabatowa i zarządzanie marżą

– strategie cenowe

– pojęcie marży, analiza marży na różnych poziomach pokrycia

– miary i wskaźniki

– marżowość klientów

– polityka rabatowa i jej wpływ na rentowność sprzedaży, kaskada cenowa, analiza pasma cenowego, średni poziom rabatów

– elastyczność cenowa popytu

  1. Udzielanie informacji zwrotnej

– projektowanie właściwego obiegu informacji zwrotnej

– kokpit menedżerski