Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling personalny

Opis

Pomiar kapitału społecznego w organizacji umożliwia planowanie i realizowanie działań w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiadając system controllingu personalnego możemy uniknąć wielu kryzysów (np. związanego ze zmianą pokoleniową) oraz budować markę wiarygodnego pracodawcy.  Nie jest to jednak zadanie łatwe. Warto przekonać się co w tej dziedzinie robią najlepsze przedsiębiorstwa.

Korzyści:

  • opracowanie listy kluczowych wskaźników dotyczących bezpośrednio ludzi w organizacji
  • zaplanowanie wdrożenia działań związanych z pomiarem
  • wymiana doświadczeń i wsparcie metodyczne
  • przygotowanie organizacji do nowych wyzwań związanych z zarządzaniem w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie

1. Przedstawienie programu – quiz wstępny

2. Studia przypadków

• Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi (szacowanie czynnika ludzkiego w osiąganych wynikach)
• Miary ilościowe i jakościowe
• Specyfika miar używanych do opisu zasobów ludzkich
• Statystyka w procesach personalnych
• Zagrożenia nadmiernej aktywności w controllingu (poszukiwanie wartości dodanej controllingu personalnego)
• Co nie podlega mierzeniu wskaźnikami

3. Controlling personalny w modelach Zarządzania Zasobami Ludzkimi

• Miary kapitału intelektualnego (kompetencje, wiedza, know-how)
• Miary kapitału społecznego (współpraca, zaufanie, identyfikacja z firmą, kultura organizacyjna)

4. Miary efektywności procesów personalnych

• Rekrutacja i zwolnienia
• Ścieżki kariery
• Planowanie zatrudnienia
• Zarządzanie wynagrodzeniami
• Monitorowanie inwestycji w rozwój i szkolenia
• Zwrot z inwestycji w szkolenia

5. Wdrożenie wskaźników controllingu

• Wybór wskaźników
• Usystematyzowanie działań
• Warunki skutecznego wykorzystania wskaźników
• Zarządzanie bazą wiedzy, komunikacja informacji kadrowej