Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling inwestycji

Opis

Szkolenie ukierunkowane na zbudowanie kompetencji niezbędnych do kompleksowej oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Dostarczamy know-how  – Uczestnicy zapoznają się z narzędziami analitycznymi (w Excel) otrzymują po szkoleniu poznane arkusze kalkulacyjne, które mogą wykorzystywać w swojej pracy.

Budujemy kontekst branżowy – omawiane zagadnienia ilustrujemy przykładami. Dzięki temu rozwiązywane problemy  i  ćwiczenia są realistyczne a nabyte umiejętności łatwo wykorzystać w pracy.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą poniższe techniki szkoleniowe:

 • Będziesz świadomie uczestniczyć w analizie i ocenie finansowych efektów przedsięwzięć inwestycyjnych (np. wprowadzenie nowego produktu, usługi, zmiana technologii).
 • Będziesz wiedzieć czego nie można pominąć w szacowaniu korzyści i kosztów działań inwestycyjnych i poznasz logikę prac analitycznych
 • Będziesz dostawcą wiarygodnych informacji planistycznych dla kadry innych działów,
 • Będziesz w stanie rozstrzygać: czy i kiedy zwróci się inwestycja oraz jaki przyniesie zwrot

Zaprezentowanie uczestnikom oraz przećwiczenie metodologii prognozowania korzyści i kosztów inwestycji oraz analizy uzyskanych wyników i wskaźników oceniających efektywność projektu.

 1. Specyfika projektu a zakres niezbędnych analiz.
 2. Perspektywa czasowa projektu i ryzyko prognozy.
 3. Określenie kosztów zmian kompetencji firmy niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
 4. Charakterystyka inwestycji w aktywa trwałe oraz w …… aktywa obrotowe.
 5. Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne CAPEX v OPEX.
 6. Prognozowanie przepływów pieniężnych – Harmonogram i struktura przepływów.
 7. Analiza otoczenia rynkowego i szacowanie przychodów / korzyści
  • Rynek i wartość rynku
  • pozycja konkurencyjna
 8. Struktura kosztów projektu inwestycyjnego:
  • CAPEX v OPEX
  • Koszty stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie.
  • Koszty utopione (sunk costs), koszty alternatywne i kalkulacyjne.
 9. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)
  • Koszt „inwestycji w zapasy i w należności”,
 10. Źródła finansowania projektów a koszt kapitału.
  • Stopa dyskontowa.
  • Koszt kapitału zaangażowanego w projekt. WACC.
 11. Procedura oceny opłacalności inwestycji – metody statyczne i dynamiczne: rachunek porównawczy kosztów, księgowa stopa zwrotu (ARR), okres zwrotu (PP), zdyskontowany okres zwrotu (DPP), wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wskaźnik zyskowności (PI) – case study
 12. Scenariusze, analiza wrażliwości i monitoring realizacji.
 13. Analiza Business Case’ów

Dariusz Czarnecki

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów
z Bankowości Inwestycyjnej na London Guildhal University. Doświadczenie zdobywał jako analityk finansowy w biurze maklerskim, Project Manager, przedsiębiorca, wykładowca finansów
i ekonomiki przedsiębiorstw na uczelniach wyższych (min. Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wyższa Szkoła Bankowa). Jest autorem biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych, wycen wartości przedsiębiorstw, audytów i wdrożeń systemów controllingu finansowego.

Pracował m.in. dla:

ABB Elbud, ADB Polska, Alior Bank, Altkom Akademia, Antalis, Bristol Myers Squibb, Bank Millennium, BUDIMEX, CEMEX, Ceramika PARADYŻ, KB Doraco, Elektrociepłowania Białystok, Elektrownia Bełchatów, Energa, Energa Kogeneracja, Energetyka Kaliska, Ergo Hestia, GDN Airport Services, GPEC, Harper Hygienics, HOCHTIEF, ING Nationale Nederlanden, WIKA-KFM Manometry, KROSS Rowery, Leroy Merlin, PLL LOT, NETIA, Nyborg Mawent, ORANGE, PCC Rokita, PERN „Przyjaźń”, Polska Grupa Farmaceutyczna, Philips Kętrzyn, Philips Piła, PKN Orlen, T-Mobile, PPG Deco (Polifarb Cieszyn, Wrocław), PSE, PSE Centrum, PTE Bankowy, PZU S.A, Rieber, Foods Polska, Svenska Fónster, Thomson, Toyota Motor Poland, Telekomunikacja Polska SA, TP EmiTel, Wyższa Szkołą Bankowa, VECTRA, Volkswagen Poznań, Volkswagen Bank, Volvo Polska, Zelmer, Grupa Żywiec…