Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Cła i procedury celne – praktyczny warsztat

Opis

Szkolenie Cła i procedury celne jest obszerne, wyczerpujące temat, ale jednocześnie podane
w sposób przejrzysty i skondensowany. Zorganizowane w formie warsztatów opiera się na przykładach, które występują w codziennej pracy agentów celnych, bądź specjalistów d/s celnych pracujących w firmach zajmujących się obrotem towarowym z zagranicą.

Czy jednak wyłącznie wyżej wymienieni pracownicy potrzebują zgłębiania tejże tematyki? Codzienne życie pokazuje, że podstawowy brak wiedzy celnej występuje u służb logistycznych firm, działów handlowych czy też pracowników zajmujących się spedycją, a nawet absolwentów wydziału prawa i administracji. Wszyscy wiemy jak problematyka celna jest trudna do interpretacji, a także zawiła. Czy można ją przedstawić w prosty sposób?  Tak, jeżeli przekazywane treści będą poparte licznymi przykładami praktycznymi.

Program warsztatów jest obszerny, ale ułożony tak, żeby w sposób logiczny przedstawiać zależności występujące w cle. Najważniejszym celem jest podniesienie świadomości osób zajmujących się problematyką celną. Każdy znajdzie tematykę, która go zainteresuje, łącznie
z wyjaśnieniem zasad wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2, określania pola 46 SAD wartość statystyczna.

Cła 1

Szkolenie adresowane jest do:

 • agentów celnych,
 • specjalistów d/s celnych pracujących w firmach zajmujących się obrotem towarowym
  z zagranicy,
 • służb logistycznych firm,
 • pracowników działów handlowych,
 • pracowników zajmujących się spedycją,
 • również absolwentów wydziału prawa i administracji.

Udział w szkoleniu do doskonała możliwość:

 • zdobycia wyczerpującej i praktycznej wiedzy z zakresu cła i procedur,
 • poznanie licznych przykładów i caseów występujących w pracy agentów celnych, logistyków, spedytorów czy handlowców
 • zrozumienia zależności występujących w cle
 • poznania zasad wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2, określania pola 46 SAD wartość statystyczna

 

 

 

1. Akty prawne tworzące nowy porządek prawny od 01 maja 2016 r.

2. Podstawowe definicje zawarte w art. 5 UKC – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 m.in.: przedstawiciel celny, status celny, procedury celne, środki polityki handlowej, środki taryfowe, procesy przetwarzania, decyzja, prowizja od zakupu, itp.;

3. Elementy służące do ustalania wartości celnej towaru:

a/ metody wyznaczania wartosci celnej towaru – art. 70 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 UKC/UCC;
b/ kurs wymiany stosowany w celu ustalania wartości celnej towaru – art. 53 ust. 1 lit. a UKC/UCC plus art. 146 RW/IA ;
c/ wyznaczenie miejsca wprowadzenia na obszar celny UE – art. 137 RW/IA; koszt transportu lotniczego wliczany do wartości celnej towaru – zał. 23-01 RW;
d/ osoby powiązane – art. 127 ust. 1 RW/IA;
e/ użycie odpowiedniej taryfy celnej – Wspólna Taryfa Celna, Unijna Taryfa Celna (Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich – TARIC), System ISZTAR; niekonwencjonalne metody taryfikacji;
f/ rodzaje stawek celnych;
g/ pochodzenie towarów – niepreferencyjne, preferencyjne;
h/ kurs stosowany w celu określenia klasyfikacji taryfowej i należnosci celnych przywozowych i wywozowych – art. 153 ust. 1 lit. b UKC/UCC plus art. 48 ust. 1 RW/IA.

4. Elementy wartości transakcyjnej art. 71 UKC/UCC – elementy dodawane, katalog zamknięty.

5. Elementy nie wliczane do wartości celnej art. 72 UKC/UCC – elementy odejmowane.

6. Incoterms 2020 jak należy stosować. Analiza porównawcza z warunkami dostaw Incoterms: 2000, 2010.

7. Omówienie dokumentowania pochodzenia towaru z uwzględnieniem uruchomionego od 01 stycznia 2017 r. systemu zarejestrowanych eksporterów REX.

8. Praktyczne przykłady wyznaczania wartości celnej, uwzględniające: rabaty, licencje, montaż urządzenia na terenie UE.

9. Skrótowe omówienie procedur celnych art. 5 pkt 16 UKC/UCC oraz procedur specjalnych art. 210 UKC/UCC m.in. zrozumienie funkcjonowania procedury tranzytu i wywozu.

10. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2. Wyznaczanie pola 46 wartość statystyczna.

11. Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego. Obwieszczenie M.F. w sprawie zgłoszeń celnych Dz. U. 2018 poz. 2262.

12. Wprowadzanie towarów na obszar celny UE.

13. Składowanie czasowe towarów celnych. Magazyn czasowego składowania a procedura składu celnego. Co powinna zawierać ewidencja magazynu czasowego składowania a co składu celnego – art. 178 RD ?

14. Procedury uproszczone – uproszczone zgłoszenie celne art. 166 ust. 1 UKC/UCC -zgłoszenie uproszczone sporadyczne, ust. 2 – regularne oraz art. 182 UKC/UCC – wpis do rejestru zgłaszającego.
Proces wnioskowania o udzielenie pozwolenia.
Warunki i kryteria uzyskania pozwolenia: zgłoszenie uproszczone – art. 145 RD, wpis do rejestru zgłaszającego – art. 150 RD.
Miejsce uznane w pozwoleniach na stosowanie uproszczenia wpis do rejestru zgłaszającego.
Zakazy i ograniczenia .
Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej.

15. Wiążąca Informacja Taryfowa i Wiążąca Informacja o Pochodzeniu.

16. Wydawanie decyzji celnych na podstawie UKC/UCC.

Podział decyzji art. 22 UKC/UCC na decyzje:
* wydawane na wniosek albo z urzędu, oraz na
* decyzje korzystne albo niekorzystne dla zainteresowanej osoby/wnioskodawcy.

17. Wspólnotowy System Zwolnień Celnych – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 r. z dnia 16 listopada 2009 r. oraz Ustawa Prawo Celne Dz.U. 2018, poz.167 od art. 36 do art.50:

a. mienie przesiedlenia;
b. przesyłki o niewielkiej wartości;
c. przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne;
d. towary przywożone do celów promocji handlu.

18. Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator):
– w zakresie uproszczeń celnych – AEOC;
– w zakresie bezpieczeństwa i ochrony – AEOS;
– w zakresie uproszczeń celnych i bezpieczeństwa i ochrony – AEOF.

a. kryteria przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy:

– AEOC – kryteria z art. 39 lit. a, b, c oraz d UKC;
– AEOS – kryteria z art. 39 lit. a, b, c oraz e UKC;

b. kwestionariusz samoeceny przedsiębiorcy – Dz.U. 2017 poz. 721;
c. korzyści płynące z posiadania pozwolenia AEO.

19.  Brexit co się zmieniło po 01 stycznia 2021 roku.

mgr inż. Andrzej Wąsik – ekspert i wykładowca celny, prowadzący własną Kancelarię Celną.

Zajmuje się prowadzeniem kursów dotyczących cła jak również szkoleń dotyczących branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Działalność związaną z tą tematyką prowadzi od 1993 roku.
Zaczynał od organizacji i prowadzenia szkoleń agentów celnych. Jest twórcą najskuteczniejszej metody nauczania przepisów celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Ta „uniwersalna metoda nauczania” zagwarantowała jego kursantom najwyższą zdawalność na egzaminie państwowym.
W chwili obecnej egzaminów już nie ma. Zainteresowanie kursem jednak nie słabnie, dlatego jest on ciągle unowocześniany i wzbogacany np. o specjalnie opracowane zadania praktyczne, które są odzwierciedleniem codziennych spraw jakie spotyka w pracy agent celny czy też specjalista d/s celnych. Uczestnikami kursów są nie tylko osoby zaczynające naukę od zera, ale również już pracujące w zawodzie.
Nasz ekspert przeszkolił tysiące osób w tym zawodzie. Sam jest czynnym agentem celnym. Jest
w stanie pomóc i rozwiązać każdy problem związany z cłem.

Oprócz kształcenia w zawodzie agenta celnego zajmuje się również kształceniem w zawodach spedytora i logistyka według nowej formuły egzaminów zawodowych. Zajęcia na tych kursach cechuje nowatorskie podejście do trudnych zagadnień oraz rozwiązywanie skomplikowanych codziennych problemów zawodowych.