Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling projektów

18-19.06.2020 Warszawa

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B

Data


18-19.06.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto*

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Szkolenie: Controlling projektów

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresu budżetowania projektów. Poznasz narzędzia finansowe wykorzystywane do planowania i oceny efektywności realizowanych projektów.

Po warsztatach będziesz wiedzieć jak planować i zarządzać budżetem projektu.

Zdobyte wiadomości pozwolą na samodzielne planowanie różnego rodzaju przedsięwziąć według reguł zarządzania projektami.

Na szkolenie z obszaru Controlling projektów zapraszamy: Kierowników, którzy są odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów, Specjalistów z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo oraz osoby odpowiedzialne za controlling finansowy.

dowiedz się jak tworzyć plan, kosztorys i budżet projektu

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się identyfikować pojedyncze etapy projektu, ustalać tzw. kamienie milowe w realizacji projektu. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z metodami ustalania budżetu projektu. Szczegółowo zostaną omówione kwestie dotyczące finansowego zarządzania projektami, monitorowania kosztów projektów.

 

Uczestnicy szkolenia:

 • Kierownicy odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów,
 • Specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo,
 • Controllerzy finansowi
 • Prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów oraz kontraktów.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu budżetowania projektów i kontraktów. Poznanie narzędzi finansowych wykorzystywanych do planowania i oceny efektywności realizowanych projektów.
 • Zdobycie umiejętności planowania i zarządzania budżetem projektu. Zdobyte wiadomości pozwalają na samodzielne planowanie różnego rodzaju przedsięwziąć według reguł zarządzania projektami.
 • Zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników szkolenia na rynku pracy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo

Planowanie struktury budżetu głównego przedsiębiorstwa

Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa

Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności

Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji

Projekty a kontrakty biznesowe w budżecie głównym

 

Proces planowania projektu

Cele projektu

Zgłaszanie i zatwierdzania projektów

Realizacja projektów

Rozliczenie projektów

 

Harmonogram projektu

Identyfikacja pojedynczych etapów projektu

Ustalanie i rola kamieni milowych projektu

Wielowymiarowy zakres planowania projektu

 

Kosztorys projektu

Metody planowania pojedynczych pozycji kosztów projektu

Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności

Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów

Analiza rentowności i poziomy marży w budżecie projektu

Progi rentowności w projekcie

Kalkulacja ceny

 

Budżet projektu

Rzeczowy i finansowy budżet projektu

Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu

Budżet przepływów finansowych według terminów płatności

Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa

Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu

 

Analiza realizacji budżetu projektu

Okresy analizy realizacji budżetu projektu

Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu

Zmiany budżetu projektu w fazie realizacji

 

Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty

Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych

Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych

Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty

Rozliczanie kosztów w czasie na projekty

 

Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami

Konta zespołów 4, 5 i 7

Konta pozabilansowe

 

Koszty finansowe w budżecie projektu

Koszty finansowania zewnętrznego w budżecie projektu

Koszty zamrożenia własnych środków finansowych

Wskaźniki NPV i IRR w analizie rentowności projektu

 

dr Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.  Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]