Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Doskonalenie kompetencji kierowniczych – szkolenie w formie 4 sesji on-line

17-08.12.2020 SZKOLENIE ONLINE

Miejsce


Data


17-08.12.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


990 zł netto*

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu w formie zdalnej, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Aby wziąć udział w szkoleniu w formule szkolenia zdalnego (distance learning) potrzebny będzie jedynie komputer z dostępem do internetu. W ramach takiej formuły zapewniamy aktywne uczestnictwo, będziesz mógł zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji oraz wykonywać wszystkie ćwiczenia. Trener jak i pozostali uczestnicy będą dla Ciebie widoczni. Sesje odbywać się będą w dniach: 17 listopada godz. 9:00 - 12:00 24 listopada, godz. 9:00 - 12:00 1 grudnia, godz. 9:00 - 12:00 8 grudnia, godz. 9:00 - 12:00 Jeżeli  terminy nie są one dla Ciebie odpowiednie, skontaktuj się z nami, przygotujemy odpowiednie rozwiązanie.  

Opis

Kopia Mailing AC ogólny nagłówek - harmonogram szkoleń jesień 2019

 

Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom - zapraszamy na certyfikowany kurs online z zakresu zarządzania zespołem. To będzie doskonała okazja, by rozwinąć i utrwalić kompetencje społeczne, niezbędne do bycia skutecznym liderem! Szczególny nacisk położymy na umiejętności niezbędne do kierowania zespołem w warunkach pracy zdalnej. Szkolenie w całości prowadzone jest online.

Zachęcamy - #zostanwdomu i rozwijaj swoje umiejętności z Akademią Controllingu!

Nie pasują Ci podane terminy? Skontaktuj się z nami! Na pewno znajdziemy rozwiązanie.

Zapraszamy na szkolenie w formie sesji on-line. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdalnym:

 1. Utrwalisz wiedzę dotyczącą postępowania lidera – szczególnie w warunkach konieczności pracy zdalnej
 2. Przeanalizujesz środowisko pracy zespołów – wypracujesz strategię rozwiązywania problemów związanych z użyciem systemu pracy zdalnej
 3. Dokonasz własnej refleksji nad indywidualnym stylem kierowania – bilans zasobów lidera w konkretnych sytuacjach
 4. Dowiesz się jak wykorzystać sytuację kryzysową do diagnozy organizacji pracy w organizacji w celu wdrożenia usprawnień w kolejnych okresach pracy

Proponujemy wygodną, ale też skuteczną i efektywną formułę zajęć:

 1. Przed spotkaniem on-line uczestnicy otrzymują zadanie do samodzielnej pracy (poprzez maila)
 2. Każde spotkanie dedykowanej jest konkretnej umiejętności kierowniczej
 3. Po spotkaniu on-line ustalamy wspólnie listę zadań do przygotowania na następne spotkanie

JEST TO SZKOLENIE DLA MENEDŻERÓW I KIEROWNIKÓW, KTÓRZY CHCĄ LEPIEJ PRZEWODZIĆ SWOIM ZESPOŁEM I SKUTECZNIEJ ZARZĄDZAĆ ZADANIAMI.

Weź udział w szkoleniu online i zdobądź niezbędne kompetencje, by zarządza zespołem w sytuacjach kryzysowych oraz przy konieczności wprowadzenia pracy zdalnej. Dowiedz się jak:

 1. Kontrolować stres i emocje w sytuacji kryzysowej
 2. Koncentrować i mobilizować energię w środowisku zdalnym
 3. Lepiej zrozumieć możliwości działania w nowej sytuacji
 4. Wykorzystać kryzys do diagnozy organizacji pracy w organizacji w celu wdrożenia usprawnień w kolejnych okresach pracy

Spotkanie 1 – Planowanie pracy zespołu

 1. Tworzenie harmonogramów, planów, specyfikacji zadań
 2. Wyznaczanie celów zgodnych z metodą SMART, GROW, PDCA
 3. Określanie i efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów ludzkich, finansowych, technicznych
 4. Planowanie operacyjne – krótkoterminowe i strategiczne – długoterminowe
 5. Łączenie różnych perspektyw organizacji w planowaniu działań
 6. Rozwiązywanie problemów poprzez poszukiwania optymalnych rozwiązań
 7. Wybór jasnych priorytetów strategicznych
 8. Stosowanie różnych narzędzi ułatwiających planowanie (macierze, arkusze, tabele, zestawienia, analizy)
 9. Budowanie działań spójnych koncepcyjnie z priorytetami strategicznymi

Spotkanie 2 – Zlecanie zadań

 1. Oczekiwanie zlecającego i przyjmującego zadanie dotyczące komunikacji
 2. Mosty i pułapki komunikacyjne – szczególnie w sytuacji pracy zdalnej
 3. Układanie struktury rozmowy i struktury zadań
 4. Fakty i mity na temat delegowania
 5. Ustalanie mierników wykonania
 6. Badanie sytuacji pracownika
 7. Używanie różnych stylów kierowania w procesie zlecanie zadań
 8. Ocena realizacji zadań (ilościowa i jakościowa)
 9. Techniki przekazywanie informacji zwrotnej

Spotkanie 3 – Rozwiązywanie problemów

 1. Analiza sytuacji i środowiska pracy
 2. Identyfikacja problemów
 3. Intuicyjne vs. metodyczne podejście do rozwiązywania problemów
 4. Kontrola i świadome użycie emocji w procesie rozwiązywania problemów
 5. Techniki pobudzania kreatywności
 6. Używanie różnych stylów negocjacyjnych w sytuacjach problemowych
 7. Tworzenie planów w oparciu o nowe fakty zgłaszane przez pracownika

Spotkanie 4 – Rozwijanie pracowników

 1. Rozmowy on-line: bilans korzyści i zagrożeń
 2. Prowadzenie rozmów przekrojowych i operacyjnych – zasadnicze różnice
 3. Techniki rozwoju kompetencji w czasie rozmowy podsumowującej
 4. Coaching w procesie zdalnym
 5. Motywowanie i docenianie w procesie rozwoju
 6. Tworzenie indywidualnego profilu pracownika
 7. Dobór narzędzi i zasad dalszego rozwoju kompetencji

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]