Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie oraz budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)

11-13.02.2021 SZKOLENIE ONLINE

Miejsce


Data


11-13.02.2021

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


2190 zł netto*

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto. Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w trzydniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Promocje: Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu. Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

dr Tomasz M. Zieliński,
Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Prezes Zarządu firmy Akademia Controllingu Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o.
dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Szkolenie: Budżetowanie i controlling

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki i zasady budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Jak zaplanować budżet firmy?

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zadania, funkcje i zasady projektowania budżetu w przedsiębiorstwie. Ponadto w programie szkolenia znalazły się również zagadnienia dotyczące budżetowania kosztów stałych oraz przychodów i kosztów zmiennych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają różnice między budżetem statycznym i elastycznym oraz wezmą udział w warsztatach, podczas których zaprojektują budżet elastyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz usługowym (na podstawie autorskiego case study).

ABSOLWENT szkolenia z zakresu budżetowania

Absolwent Akademii Controllingu sprosta wyzwaniom współczesnego rynku i wzmocni wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa:

 • Posiada wszechstronną i aktualną wiedzę z obszaru budżetowania
 • Należy do grupy osób, która wpływa na rentowność przedsiębiorstwa
 • Samodzielnie projektuje, wdraża i udoskonala odpowiednie narzędzia budżetowania w firmie

Korzyści szkolenia: poznanie najlepszych praktyk stosowania budżetowania w stopniu pozwalającym na samodzielnie ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych korzyści stosowania budżetowania

Dzień 1 i 2

1. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu

Zadania i funkcje budżetu
Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym
i operacyjnym
Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:

 • dla kosztów stałych
 • dla kosztów zmiennych i przychodów

Rodzaje budżetów:

 • wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
 • budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
 • budżet zamknięty i otwarty
 • budżet zadaniowy i tradycyjny
 • zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności

Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK)

2. Budżet kosztów stałych

Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:

 • zarządzanie procesowe
 • wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
 • zakres odpowiedzialności
 • specyfikę działalności komórki
 • wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej

Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:

 • przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
 • rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
 • zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności

Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek

3. Metody planowania pojedynczych pozycji budżetowych

 • ekstrapolacji historycznych trendów
 • zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
 • zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
 • zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

4. Budżet przychodów i kosztów zmiennych

Wielowymiarowe struktury budżetu przychodów
Planowanie ilościowe produkcji
Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
Planowanie zaopatrzenia
Planowanie kosztów zmiennych

Dzień 3

Budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)

1. Budżet elastyczny a budżet statyczny (strategiczny)

2. Cele zarządcze oraz istota budżetowania elastycznego z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)

3. Model dostępności i wykorzystania zasobu w koncepcji ZPRK

4. Podejście do wyznaczania poziomów dostępności i wykorzystania zasobów w budżetowaniu elastycznym i statycznym

5. Zasady określania stawek kosztów planowanych dla budżetu elastycznego

6. Wyznaczanie budżetów elastycznych dla centrów kosztów:

 • Koszt (budżet elastyczny) planowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) autoryzowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) standardowy.

7. Odchylenia kosztów rzeczywistych od budżetu elastycznego:

 • Odchylenia cenowe kosztów,
 • Odchylenia autoryzowanego zużycia (wykorzystania) zasobów,
 • Odchylenia nieautoryzowanego zużycia (wydajności) zasobów,
 • Odchylenia niewykorzystanych zasobów.

8. Sytuacje problemowe w budżetowaniu elastycznym

 • Sytuacja braku informacji o rzeczywistych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku informacji o standardowych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku standardowej liczby działań (wielkości przerobu działań).

9. Case study- budżetowanie elastyczne w obszarze działalności produkcyjnej oraz działalności usługowej

10. Podsumowanie – budżetowanie elastyczne jako narzędzie osiągania doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw

dr Michał Chalastra

chalastra4

Działa od 20 lat, prowadzi wąski profil działalności i koncentruje się na kluczowych obszarach controllingu. Realizuję duże projekty i specjalizuję się w rozwiązaniach ponadstandardowych zgodnych z najlepszymi światowymi wzorcami controllingu.

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający firmy w praktycznych wdrożeniach controllingu. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek rady Programowej czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.

Realizuje usługi doradcze w zakresie:

 • Audytu systemu controllingu
 • Badania stanu controllingu funkcjonującego w przedsiębiorstwie pod kątem najlepszych polskich i światowych praktyk. Celem audytu jest wskazanie działań usprawniających system controllingu.

Przeprowadził następujące usługi:

Audyty systemu controllingu:

 • Comercial Union S.A. – Warszawa
 • Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Pabianice
 • Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie – Pion Informatyki
 • Wytwórnia Napojów „Jurajska” SP Myszków
 • Scanclimber S.A. Gniezno – audyt w zakresie rachunku kosztów

Wdrożenia systemu budżetowania na zasadach controllingu

 • Canpol sp. z o. o. w Warszawie – opracowanie systemu rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej oraz wdrożenia systemu klasy Business Inteligent
 • Grall S.A. w Wejherowie – opracowanie koncepcji rachunku kosztów
 • Zakłady Chemiczne Nitrochem S.A. w Bydgoszczy – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • Vistal S.A. w Gdyni – opracowanie koncepcji rachunku kosztów i budżetowania na potrzeby wdrożenia systemu informatycznego
 • Warszawskie zakłady farmaceutyczne POLFA WARSZAWA S.A. Warszawa – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • SKOK im S. Stefczyka w Gdyni – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. Gdańsk – wdrożenie systemu budżetowania
 • KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO „BEŁCHATÓW” S.A. w Bełchatowie – wdrożenie systemu budżetowania
 • ENERGETYKA KALISKA S.A. w Kaliszu – wdrożenie systemu budżetowania
 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST – BOX” S. A. Słupsk – bdżetowanie i rachunek kosztów działań ABC w obszarze produkcji
 • MACROLOGIC SA Warszawa – rachunek kosztów z elementami ABC
 • TP DITEL S.A. Warszawa – wdrożenie systemu budżetowania
 • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gdańsk – opracowanie koncepcji rachunku kosztów na potrzeby wdrożenia systemu zintegrowanego
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa – opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu
 • WYTWÓRNIA NAPOJÓW „JURAJSKA” SP Myszków – wdrożenie systemu budżetowania
 • YOUNG DIGITAL PLANET S.A. Gdańsk – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk – rachunek kosztów z elementami ABC oraz budżetowanie
 • RUBO Sp. z o.o. Rumia – wdrożenie systemu motywacyjnego opartego na parametrach ekonomicznych
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IGLOTECH” S. J. Kwidzyn – wdrożenie systemu budżetowania
 • PEC Katowice Sp. z o.o. w Katowicach – wdrożenie systemu budżetowania
 • LUMAG Sp. z o.o. Budzyń – wdrożenie systemu budżetowania
 • GAZOPROJEKT S.A. Wrocław – Wdrożenie systemu budżetowania
 • BAZY i SYSTEMY BANKOWE Sp. z o.o. Bydgoszcz – wdrożenie systemu budżetowania
 • HUTA SZKŁA „WOŁOMIN” S.A. – wdrożenie systemu budżetowania
 • Plum Sp. z o.o. Białystok – opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu i rachunku kosztów
 • UNIONTEX S.A. Łódź – wdrożenie systemu budżetowania
 • Zakład Flexodruku „DRUKPOL” Nowy Dwór Maz. – wdrożenie systemu budżetowania
 • WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. Tuchów – opracowanie koncepcji biznesowej zarządzania firmą

Referencje specjalne

Nagrodzone wdrożenia w konkursie na Controllera roku organizowanym przez INFOR PL:
ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. Gdańsk – I miejsce 2008 rok
LUMAG Sp. z o.o. Budzyń – II miejsce 2008 rok

dr Tomasz M. Zieliński

dr T.M.Zieliński - foto

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Łódzkim.

Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RPCA) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN LABORATORIUM, LOTOS KOLEJ, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), ENERGA OBRÓT, ELECTROLUX, SPOMLEK, KUPIEC, PROFIM, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA i wielu innych.

Prezes Zarządu firmy ABC Akademia specjalizującej się we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/RCA/GPK.

Jego największy sukces, to skuteczne powiązanie nauki i praktyki oraz najszersze w Polsce rozpowszechnianie zaawansowanych rachunków kosztów przedsiębiorstwach z różnych branż.

Autor przełomowej książki pt. “Odkrywanie prawdy o zyskach. Teoria i praktyka systemów ABC/M” oraz wielu artykułów.

Już ponad 1700 osób uznało szkolenia i wykłady dr Tomasza M. Zielińskiego za inspirujące, motywujące edukacyjnie niezbędne i dające nowe spojrzenie na rachunek kosztów.

Jego wykłady to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktywnej dyskusji.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz nowoczesnych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach z wielu branż.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

  Dane firmy

  Dane firmy do korespondencji

  skopiuj z danych powyżej

  Dane osoby kontaktowej

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  Dane Uczestnika

  [recaptcha]