Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Szkolenie dla producenta komponentów

Dla naszego klienta, producenta komponentów zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla trenerów wewnętrznych z zakresu Zarządzania wiedzą i budowania relacji z nowym pracownikiem.

Celem szkolenia było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie dzielenia się wiedzą, doskonalenie umiejętności osobistych związanych z budowaniem relacji, udzielania wsparcia oraz wrażliwości na potrzeby nowych pracowników oraz świadome wejście w rolę opiekuna – mentora.

Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych bardzo dobrze ocenili zarówno samo szkolenie jak i trenera, dr Pawła Błaszkiewicza.

Bardzo duża wiedza i świetne przygotowanie.

Ciekawy sposób prowadzenia zajęć.