Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Szkolenie dedykowane dla producenta artykułów z tworzyw sztucznych

_DSC4457

W dniach 10-11.09.2015 organizowaliśmy szkolenie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego pt. Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – istota, zastosowania, etapy oraz korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy w zakresie:

1. Samodzielnego projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów:

  • Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK)
  • Resource Consumption Accounting (RCA)
  • Activity Based Costing (ABC)
  • Grenzplankostenrechnung (GPK)
  • Time Driven ABC
  • Rachunek kosztów stałych i zmiennych
  • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów i inne

2. Zasad projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK/RCA

3. Wykorzystania Modelu 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów opracowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) do oceny zaawansowania rachunku kosztów

4. Realizacji wdrożeń najnowszych koncepcji rachunku kosztów w dużych i średnich polskich firmach

 

Szkolenie przeprowadzone było przy wykorzystaniu metody „Learning by design”, która polega na nauce zasad zasobowo-procesowego rachunku poprzez jego praktyczne zaprojektowanie oraz wykonanie zadania domowego.

slogan2

Uczestnicy szkolenia zauważyli, że kluczowym atutem tego szkolenia była dyskusja o istocie odpowiedniego prezentowania informacji kosztowych zarządzającym oraz identyfikacja korzyści jakie może wnieść wdrożenie nowoczesnego controllingu do firmy.