Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Szkolenie dedykowane dla przedsiębiorstwa z branży meblarskiej

_DSC4070

W dniach 03-04.09.2015 organizowaliśmy szkolenie dla przedsiębiorstwa z branży meblarskiej pt. Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – istota, zastosowania, etapy oraz korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy w zakresie:

1. Samodzielnego projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów:

  • Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK)
  • Resource Consumption Accounting (RCA)
  • Activity Based Costing (ABC)
  • Grenzplankostenrechnung (GPK)
  • Time Driven ABC
  • Rachunek kosztów stałych i zmiennych
  • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów i inne

2. Zasad projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK/RCA

3. Wykorzystania Modelu 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów opracowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) do oceny zaawansowania rachunku kosztów

4. Realizacji wdrożeń najnowszych koncepcji rachunku kosztów w dużych i średnich polskich firmach

Szkolenie przeprowadzone było przy wykorzystaniu metody „Learning by design”, która polega na nauce zasad zasobowo-procesowego rachunku poprzez jego praktyczne zaprojektowanie oraz wykonanie zadania domowego.

slogan2

Szkolenie poprzedzone zostało badaniem potrzeb szkoleniowych, które wpłynęło na modyfikację ofertowego szkolenia.

Po szkoleniu stworzony został raport zawierający ewaluację oraz opis propozycji dalszego rozwoju uczestników szkolenia.

Uczestnicy w sposób bardzo pozytywny wyrazili się o szkoleniu.

„Właściwy człowiek na właściwym miejscu”
„Kompetentny, łatwość komunikacji, profesjonalny”
„Bardzo ciekawe i przydatne szkolenie”