Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

24. edycja akredytowanego szkolenia: Controlling i nowoczesny rachunek kosztów

24. edycja akredytowanego szkolenia: Controlling i nowoczesny rachunek kosztów

Dla przewoźnika kolejowego zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy skłądający się części edukacyjnej oraz warsztatowej.

Zakres merytoryczny szkolenia z tematu Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) obejmował:

 • Założenia najbardziej uznanych rachunków kosztów: Zasobowo- Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK), Resource Consumption Accounting (RCA), Activity Based Costing (ABC) i Grenzplankostenrechnung (GPK)
 • Struktura Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów
 • Zasady wyodrębniania zasobów (Centrów Kosztów Zasobów) i ich wpływu na kalkulację kosztów działań/procesów, produktów, grup produktowych, klientów i segmentów klientów
 • Zasady przyczynowo-skutkowych rozliczeń kosztów
 • Rozliczanie zasobów wspierających
 • Kalkulacja kosztów jednostkowych stałych i zmiennych
 • Poziomy dostępności i wykorzystania
 • Koszty niewykorzystanych zasobów
 • Wyodrębnianie i wycena działań
 • Wycena produktów, usług i klientów
 • Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego kosztów

Szkolenie przeprowadzone było przy wykorzystaniu metody „Learning by design”, która polega na nauce zasad zasobowo-procesowego rachunku poprzez jego praktyczne zaprojektowanie.

slogan2

Po szkoleniu stworzony został raport zawierający ewaluację oraz opis propozycji dalszego rozwoju uczestników szkolenia.