Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Projekt szkoleniowy dla producenta włóknin

PROJEKT SZKOLENIOWY DLA PRODUCENTA WŁÓKNIN

Dla wiodącego polskiego producenta włóknin zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy składający się z 3 warsztatów:
• TPM – nowe podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu
• Kazein toolbox – podstawowe i zaawansowane narzędzia pracy
• Od kolegi do menedżera

Dzięki udziałowi w powyższych szkoleniach uczestnicy m.in. zrozumieli jak wpłynąć na wzrost potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego, otrzymali praktyczne wskazówki jak radzić sobie z ryzkiem nadmiarowej rotacji pracowników, poznali korzyści z wdrożenia TPM w synergii z SMED oraz opanowali metody prowadzenia obserwacji, analizy i prezentacji wyników TPM. Pracownicy wiedzą jak wdrożyć Kaizen w swoje organizacji, jakie mogą pełnić funkcje oraz jakich błędów unikać w procesie wdrożeniowym, otrzymali też do użytku „mapę drogową” Kaizen. Szkolenie Od kolegi do menedżera pozwoliło uczestnikom rozwinąć umiejętności interpersonalne, w tym szczególnie w obszarze komunikacji, kierowania zespołem, określania celów i motywowania pracowników.

Nasz klient ocenił nas jako solidnego partnera w zakresie realizacji szkoleń. Potwierdzeniem pozytywnej współpracy są opinie uczestników o wszystkich szkoleniach i trenerach

  • Bardzo dobra sprawa, stosować częściej
  • Rzetelnie i profesjonalne opisywanie tematów
  • Trener z bardzo bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną, pozwalającą zrozumieć ideę TPM
  • Bardzo duża wiedza teoretyczna wraz z praktyczną, poparta wieloma przykładami z życia
  • Bardzo dobry, wspaniale urozmaicony sposób przekazania wiedzy
  • Szkoleniowiec prowadził zajęcia w sposób bardzo ciekawy. Wykorzystał ciekawe ćwiczenia rozwojowe
  • Super
  • Fajny sposób przekazu
  • Dobra forma przekazu wiedzy a zarazem „dojścia” do słuchaczy
  • Wiedza i kompetencje na wysokim poziomie