Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Projekt szkoleniowy dla producenta (branża meblarska)

akademia controllingu

Dla producenta mebli zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy składający się z wizyty na zakładzie, części edukacyjnej oraz procesu follow – up.

Część szkoleniowa to planowanie i zarządzanie produkcją, na którą składały się następujące tematy:

 • Wprowadzenie do zarządzania produkcją i rozwoju produktów.
 • Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII
 • Planowanie i sterowanie procesem wytwórczym w oparciu o planowanie, śledzenie i sterowanie taktem – użycie TOC
 • Symulacja planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – produkcja gniazdowa uwzględniająca planowanie meteriałów, surowców, półproduktów/półwyrobów i wyrobów gotowych; w kontekście harmonogramowania zdolności produkcyjnych.
 • MRP – gospodarka materiałowa i metody identyfikacji materiałowej. Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.
 • Wdrożenie systemu zintegrowanego – organizacja projektu.
 • Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i miejsce APS:
 • APS – Advanced Planning and Scheduling
 • Elementy lean w podnoszeniu stabilności procesu wytwórczego

Szkolenie poprzedzone zostało badaniem potrzeb szkoleniowych, które wpłynęło na modyfikację ofertowego szkolenia.

Po szkoleniu stworzony został raport zawierający ewaluację oraz opis propozycji dalszego rozwoju uczestników szkolenia.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Potwierdzeniem, czego są opinie uczestników w ankietach poszkoleniowych o szkoleniu i trenerze:

 • Bardzo komunikatywny
 • Szkolenie bardzo interesujące, trener konkretnie odnosił się do zadawanych pytań
 • Opinia pozytywna, dużo przykładów praktycznych, zaangażowanie trenera, otwarty na pytania i dyskusje
 • Bardzo dużo przykładów praktycznych, co jest najważniejsze. Trener bardzo dostępny
 • Dobre oderwanie od codziennego toku myślenia
 • Fachowa wiedza, duży dynamizm
 • Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie
 • Trener, który od strony praktycznej przygotowany profesjonalnie