Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Prawidłowa kalkulacja kosztów w szpitalu – szkolenia dla Państwowej Jednostki Organizacyjnej

Akademia Controllingu zrealizowała szkolenia dla pracowników państwowej jednostki organizacyjnej w temacie Controlling kosztów w szpitalu.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmował m.in.: zarządzanie kosztami podmiotu ochrony zdrowia, tradycyjny a nowoczesny rachunek kosztów podmiotu ochrony zdrowia, rachunek kosztów zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku, strukturę zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) w podmiotach ochrony zdrowia, wprowadzenie do rozliczania i kalkulacji kosztów pacjenta w ZPRK/RCA oraz poziomy dostępności i wykorzystania (zużycia) zasobów plus problem gotowości.
Na szkoleniu zrealizowane zostały również ćwiczenia warsztatowe – case: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w EuroMed S.A.
oraz case – Kalkulacja kosztów procedur medycznych z wykorzystaniem ZPRK.

Uczestnicy w pozytywny sposób wypowiedzieli się o szkoleniu oraz trenerze, dr Annie Anders, w ankietach poszkoleniowych:

Bardzo dobrze przekazywane informacje, doświadczenie, zaangażowanie
Trener bardzo dobrze przygotowany, miły, z pozytywnym nastawieniem do grupy
Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Duża doza cierpliwości
10/10, bardzo dobrze poprowadzone, bez zastrzeżeń
Profesjonalizm, przystępne przekazywanie wiedzy, dużo ćwiczeń pozwalających utrwalić wiedzę