Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Projekt szkoleniowy dla palarnii kawy

SZKOLENIE FEEDBACK I SKUTECZNA KOMUNIKACJA DLA PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH PALARNI KAWY

Dla polskiego producenta kawy zrealizowaliśmy warsztaty, w których wzięło udział 100 pracowników produkcyjnych.

Warsztaty prowadzone były przez dwóch trenerów rozwoju umiejętności miękkich w tym dyplomowanego aktora. Uczestnicy przy wsparciu prowadzących mogli przećwiczyć trudne sytuacje, z którymi spotykają się w codziennej pracy i dowiedzieć się jak radzić sobie ze stresem, krytyką czy jak udzielić konstruktywnych informacji zwrotnych.

Udział w szkoleniach pozwolił na:

  • Opracowanie standardów profesjonalnej informacji zwrotnej
  • Kształtowanie właściwych postaw pracowników
  • Opanowanie umiejętności rozmawiania z pracownikami i kierownikami na tematy związane z BHP
  • Określenie pożądanych nawyków sprzyjających promowaniu bezpieczeństwa

W związku z tym, iż szkolenia zostały odebrane bardzo pozytywnie i były zgodne z potrzebami pracowników, ci z chęcią zadeklarowali stosowanie zdobytej w trakcie warsztatów wiedzy i umiejętności w swojej pracy. Przede wszystkim będą stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz będą zwracać uwagę na to w jaki sposób przekazywać informacje i jeszcze lepiej komunikować się ze współpracownikami (np. stanowczość, zwięzłość wypowiedzi).