Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Projekt szkoleniowy dla operatora logistycznego

GRUPA SZKOLEŃ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE OSOBISTE DLA OPERATORA LOGISTYCZNEGO

Dla naszego klienta, firmy świadczącej profesjonalne usługi logistyczne, zrealizowaliśmy 5 warsztatów z tematyki
• Efektywnej komunikacji i podejmowania decyzji
• Budowania relacji
• Organizacji pracy

Cykl szkoleń został poprzedzony wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych, dzięki której powstał program umożliwiający przećwiczenie przez uczestników m.in. umiejętności:

 • Przekazywania informacji, instrukcji, poleceń, prezentacji
 • Dopasowanie stylu komunikacji do odbiorcy informacji
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji w pracy – dobre praktyki
 • Opory przed otwartą komunikacją – bilans zysków i strat
 • Komunikacja w obszarze zadań i zleceń
 • Identyfikacja przyczyn nieporozumień
 • Budowanie wizerunku współpracownika jako osoby otwartej na działania
 • Przegląd użytecznych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających przekazanie idei
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Tworzenie procedur ułatwiających współpracę
 • Budowanie relacji wewnętrznych
 • Asertywność w praktyce zawodowej
 • Rozwiązywanie problemów
 • Dopasowanie stylu organizacji pracy do specyfiki stanowiska i relacji w zespole
 • Metody określania priorytetów
 • Praca pod presją i konflikcie celów
 • Planowanie dnia pracy
 • Podejmowanie decyzji
 • Wyciąganie wniosków z trudnych sytuacji
 • Standardy profesjonalnych działań

A tak o szkoleniu wypowiedzieli się uczestnicy projektu:

 • Bardzo dobrze przedstawił i omówił zagadnienia i problemy
 • Przygotowany, płynne prowadzenie, zrozumiały
 • Trener przygotowany do przeprowadzenia szkolenia, informacje przydatne w pracy
 • Bardzo dobrze przygotowany, ciekawe przykłady
 • Trener OK, szkolenie OK
 • Dobre było to, że szkolenie nie polegało na odczytywaniu slajdów przez trenera tylko ćwiczeniach
 • Zaangażowany
 • Trener znający się na pracy, ma warsztat
 • Bardzo dobre prezentowanie zagadnień oraz tematyki szkolenia o przykłady z życia
 • Świetny przekaz informacji – zdecydowanie lepszy niż nudne prezentacje