Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Pomagamy naszym Klientom rozwijać kompetencje miękkie i menedżerskie CZĘŚĆ 2

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy trzy warsztaty z zakresu umiejętności miękkich: u czołowego producenta żywności, lidera branży FMCG oraz uznanego producenta podsystemów dla branży kolejowej.

Dla pracowników lidera branży FMGC zorganizowaliśmy szkolenie: „Trening umiejętności komunikacyjnych i prezentowania danych”. Zajęcia umożliwiły m.in. opanowanie metod budowania autorytetu i rozwijania zasad partnerskiej współpracy z klientami wewnętrznymi. Ponadto słuchacze przećwiczyli umiejętności uzyskiwania różnych efektów rozmowy (np.: pozyskanie informacji, wzrost wiedzy, ukierunkowanie rozmówcy na dany temat). Dowiedzieli się również jak radzić sobie w trudnych rozmowach z klientem wewnętrznym, jak się do nich przygotować uwzględniając różne style komunikowania rozmówców. Niewątpliwie przydatne były warsztaty dotyczące efektywnej, skutecznej prezentacji danych.
Uczestnicy szkolenia bez wątpienia wykorzystają kompetencje zdobyte w trakcie szkolenia w swojej codziennej pracy. Jako szczególnie przydatne kwestie uznali tematy związane z asertywną postawą, aktywnym słuchaniem, doborem komunikatu do stylu odbiorcy, pracą z trudnym klientem.

Wszystkie szkolenia poprzedziła dogłębna analiza potrzeb szkoleniowych. Ponadto zajęcia w całości opierały się pracy warsztatowej, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania dorosłych – studia przypadków, testy, praca w zespołach, analiza scenek nagrywanych na video, podsumowania, odgrywanie ról, symulacje różnego rodzaju rozmów, filmy ilustrujące zagadnienie itp. Po szkoleniach dokonano szczegółowej ewaluacji , zdiagnozowano przeszkoloną grupę, powstały raporty poszkoleniowe, które pozwolą pracownikom działu HR na ocenę satysfakcji ze zrealizowanego szkolenia. Zaproponowana została również dalsza współpraca w zakresie procesu edukacyjnego pracowników.

Sami słuchacze bardzo pozytywnie ocenili trenera oraz przebieg warsztatów, co potwierdzają opinie z ankiet:

Bardzo pozytywny odbiór, dobre przygotowanie, jasny przekaz, sympatyczna atmosfera.
Trener był dobrze przygotowany i miał dobrze ułożony plan szkolenia.
Pełen profesjonalizm.
Widać, że trener ma doświadczenie w szkoleniu osób kierujących zespołem.
Bardzo miła atmosfera, profesjonalizm, komunikacja, merytoryczność, kompetencja itp.
Bardzo pozytywny odbiór, dobre przygotowanie, jasny przekaz, sympatyczna atmosfera
Cała wiedza zdobyta na tym szkoleniu pozwoli mi efektywniej komunikować się z osobami oraz w sposób prosty i zrozumiały przekazywać informacje.