Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Jak prawidłowo kalkulować koszty…?! – bezpłatne KONFERENCJE – edycja wiosna 2015

DSC4083

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych konferencjach „Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa – zasobowo-procesowy rachunek kosztów (RCA)”.
W programie konferencji omawiana jest koncepcja Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting – RCA).

Terminy:
Warszawa – 17 czerwca 2015, Hotel MARRIOTT (w programie wystąpienie firmy FIRST DATA POLCARD)
Katowice – 18 czerwca 2015, ANGELO HOTEL

Konferencję prowadzi dr Tomasz M. Zieliński  – jeden z najlepszych Ekspertów w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością w Polsce. Zapraszamy!

Podczas konferencji dowiesz się:
1. Jaka jest rola nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem?
2. Jakie koncepcje rachunku kosztów są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie (ZPRK/ABC/RCA/GPK)?
3. Jakie są wady tradycyjnego rachunku kosztów, stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw!!!?
4. Czym jest platforma zarządczo-controllingowa DOCTOR COSTER® – jak warunkuje wdrożenie zarządzania controllingowego oraz nowoczesnego rachunku kosztów?
5. Jakie są różnice pomiędzy platformą zarządczo – controllingową DOCTOR COSTER® narzędziami do budżetowania i systemami ERP?
6. Jakie możliwości menedżerskie i zarządcze niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów?

Na konferencji zaprezentowana zostanie koncepcja zasobowo-procesowego rachunku kosztów (Resource Consumption Accounting) oraz rola tego rachunku kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem.

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez uznane autorytety finansów oraz wiodące organizacje controllerów (Institute of Management Accountants – IMA), księgowych (Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC)) i przedsiębiorstw (Consortium of Advanced Management International (CAM-I )).

Koncepcja Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (RCA) wdrażana z powodzeniem jest również w Polsce w przedsiębiorstwach jak: ORLEN LABORATORIUM, ELECTROLUX, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), SPOMLEK, KUPIEC, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA, i szereg innych.

Szerokie zastosowanie tego rachunku kosztów w różnych branżach i wielkościach przedsiębiorstw potwierdza jego uniwersalność i potencjał do zastosowania w procesach controllingowych wielu przedsiębiorstw.

Już ponad 2000 osób wzięło udział w naszych konferencjach dotyczących zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstw.