Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów u lidera innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali

Dla naszego klienta, przedsiębiorstwa dostarczającego rozwiązania do obróbki cieplnej metali, zrealizowaliśmy szkolenie Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – istota, zastosowania, etapy oraz korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

Zakres szkolenia obejmował m.in.:

  • Założenia najbardziej uznanych rachunków kosztów: Zasobowo- Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK), Resource Consumption Accounting (RCA), Activity Based Costing (ABC) i Grenzplankostenrechnung (GPK)
  • Struktura Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów
  • Zasady wyodrębniania zasobów (Centrów Kosztów Zasobów) i ich wpływu na kalkulację kosztów działań/procesów, produktów, grup produktowych, klientów i segmentów klientów
  • Zasady przyczynowo-skutkowych rozliczeń kosztów
  • Kalkulacja kosztów jednostkowych stałych i zmiennych
  • Koszty niewykorzystanych zasobów
  • Wyodrębnianie i wycena działań

Szkolenie składało się z części merytorycznej, opatrzonej wieloma praktycznymi przykładami będącymi rezultatem doświadczenia wdrożeniowego trenera oraz części ćwiczeniowej, polegającej na faktycznym zaprojektowaniu struktury zasobowo-procesowego rachunku kosztów metodą Learning by Design.

Walory edukacyjne i poznawcze szkolenia oraz umiejętności oratorskie trenera, dr Tomasza M. Zielińskiego zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia

Ciekawa tematyka, praktyczne zastosowanie, duży potencjał do reorganizacji,
Szkolenie spełniło oczekiwania. Prowadzący w wyczerpujący sposób przedstawił zagadnienia,
Trener przygotowany pod względem merytorycznym i szkoleniowym, w prosty sposób tłumaczył tak aby każdy mógł zrozumieć istotę i treść szkolenia,
Ogromna wiedza teoretyczna osoby szkolącej. Szkolenie na bardzo wysokim poziomie.