Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Artykuł: Kalkulacja kosztów i rentowności klientów z wykorzystaniem koncepcji ZPRK/RPCA

W numerze specjalistycznego czasopisma „Controlling i zarządzanie” (2/2018) ukazał się artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego zatytułowany „Kalkulacja kosztów i rentowności klientów z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)” – case study.

Artykuł ma formę praktycznego Case Study i na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego omawia istotę, zastosowanie, potencjał informacyjny i możliwości wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) do prawidłowej kalkulacji kosztów logistycznej, marketingowej, a także posprzedażowej obsługi klientów. Publikacja omawia także w jaki sposób osiągać doskonałość operacyjną w tym obszarze.

Zapraszamy do lektury!