Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Artykuł: Badania nad zaawansowaniem rachunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce

_DSC4301

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Badania nad zaawansowaniem rachunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce” autorstwa prof. C. Kochalskiego UEP oraz dr T.M. Zielińskiego, ABC Akademia.

Spółki giełdowe są oceniane przede wszystkim przez pryzmat osiąganych wyników w danym okresie. W wypadku analizy fundamentalnej oceniający stara się rozstrzygnąć, czy „fundamenty” spółki giełdowej są solidne. Skoro nie ma działania, które nie pociągałoby za sobą konieczności uprzedniego poniesienia kosztów, to za ten fundament trzeba uznać zarządzanie kosztami, a więc zdolność przedsiębiorstwa do kształtowania wielkości i struktury kosztów pod kątem tworzenia wartości. Więcej w artykule.

Artykuł ukazał się w 2014 roku w monografii zatytułowanej „Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa” pod red prof. Nataszy Duraj z Uniwersytetu Łódzkiego. Celem monografii jest przedstawienie teoretyczno-empirycznych wyników badań naukowych prowadzonych nad szeroko rozumianymi problemami kształtowania wyników finansowych, wartości rynkowej, struktury kapitału i efektowności przedsiębiorstwa. Problemy te zaliczyć należy do kwestii o kluczowym znaczeniu nie tylko dla samych przedsiębiorstw, lecz także dla gospodarki i społeczeństwa.