Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Akademia Controllingu członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Z przyjemnością informujemy, że na mocy uchwały Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/19//18 z dnia 16 marca 2018 r. zostaliśmy przyjęci w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (http://www.pifs.org.pl/).

Polska Izba Firm Szkoleniowych dała rynkowi narzędzie w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk, dzięki któremu strony kontraktu szkoleniowego mogą kontrolować przebieg procesu szkoleniowego, w taki sposób, aby był on efektywną inwestycją.
Firmy członkowskie Izby zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk oraz dążenia do wypełniania wysokich standardów jakości świadczonych usług, w tym potwierdzanych zewnętrznym certyfikatem.

certyfikat pifs