Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Konferencja: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa

Opis

Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa.
Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RCA)

 Adresatami konferencji są:

 • Dyrektorzy Generalni i Właściciele przedsiębiorstw,
 • Członkowie Zarządów i Menedżerowie najwyższego szczebla kierowniczego,
 • Dyrektorzy i Kierownicy Controllingu,
 • Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości,
 • Dyrektorzy Finansowi,
 • Główni Księgowi.

 Podczas konferencji dowiesz się:

 • Jaka jest rola nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem?
 • Jakie koncepcje rachunku kosztów są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie (ZPRK/ABC/RCA/GPK)?
 • Jakie są wady tradycyjnego rachunku kosztów, stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw!!!?
 • Czym jest platforma zarządczo-controllingowa DOCTOR COSTER® – jak warunkuje wdrożenie zarządzania controllingowego oraz nowoczesnego rachunku kosztów?
 • Jakie są różnice pomiędzy platformą zarządczo – controllingową DOCTOR COSTER® narzędziami do budżetowania i systemami ERP?
 • Jakie możliwości menedżerskie i zarządcze niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów?

 09:30-10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 11:20
„Rola nowoczesnego rachunku kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem” – dr Tomasz M. Zieliński, doktor i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Prezes Zarządu ABC Akademia

OPIS WYKŁADU:
Prawie 100 lat temu opracowano założenia tradycyjnego rachunku kosztów, który niestety nadal stosowany jest przez zdecydowaną większość (75%) polskich przedsiębiorstw a istotny dla zarządzania podział na koszty stałe i zmienne uzyskuje tylko nieco ponad 20% firm [Zieliński T.M. 2012]. W czasach dynamicznie zmieniającego się rynku, ryzyko błędnych decyzji jest ogromne. Brak wsparcia menedżerów wiarygodnymi danymi o kosztach i rentowności sprawia, że przedsiębiorstwa nie potrafią wykorzystać szans rynkowych a w najgorszym wypadku generują ogromne straty i upadają.

Aktualnie na świecie odchodzi się od tradycyjnego rachunku kosztów na rzecz bardziej zaawansowanych, przyczynowo – skutkowych rachunków kosztów jak ZPRK/RCA/GPK/ABC. Rachunki te są stają się podstawą do zarządzania controllingowego nowoczesnymi przedsiębiorstwami.

Światowa organizacja International Federation of Accountants (NY, USA) uznała koncepcję Resource Consumption Accounting  – RCA (zasobowo-procesowy rachunek kosztów) za najbardziej zaawansowaną i rekomendowaną koncepcję rachunku kosztów [IFAC 2009]. Z kolei 60% niemieckich przedsiębiorstw stosuje zaawansowane rachunki kosztów jak Grenzplankostenrechnung (GPK). Rachunek planowanych kosztów marginalnych (GPK) stał się standardem jeśli chodzi o kalkulację kosztów w Niemczech, co jest rezultatem silnej kultury controllingu w niemieckich przedsiębiorstwach [Sharman, Vikas 2004]. Ponad 50% anglo-amerykańskich przedsiębiorstw wdrożyła lub wdraża Activity Based Costing (ABC).  Rachunek kosztów działań jest koncepcją, która doczekała się swoich wariantów jak Activity Based Resource Planning, Activity Based Budgeting.

Podczas wykładu omówiona zostanie rola nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwami z branż: produkcja, usługi i handel.

11:20 – 11:50 – Przerwa kawowa

11:50 – 13:50
„Platforma zarządczo – controllingowa DOCTOR COSTER® a wdrażanie Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RCA)” – przykłady wdrożeń oraz wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorstw

 • Jakie są różnice pomiędzy platformą zarządczo – controllingową DOCTOR COSTER® narzędziami do budżetowania i systemami ERP?
 • Jakie korzyści przynosi wdrażanie gotowych rozwiązań controllingowych jak Doctor Coster®?
 • Jakie są etapy wdrożeniowe? Jak wygląda zespół projektowy? Jaki jest budżet i harmonogram projektu?
 • Praktyczne przykłady i doświadczenia wdrożeniowe
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

 dr Tomasz M. Zieliński

 • Jeden z najlepszych Ekspertów w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością w Polsce.
 • Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim.
 • Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RCA) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ENERGA OBRÓT, ELECTROLUX, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), SPOMLEK, ORLEN LABORATORIUM, KUPIEC, PROFIM, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA, i szereg innych.
 • Co roku wykładów dr Tomasza M. Zielińskiego słucha kilkaset osób. Jego wystąpienia to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktywnej dyskusji.
 • Autor przełomowej książki pt. “Odkrywanie prawdy o zyskach. Teoria i praktyka systemów ABC/M” oraz wielu specjalistycznych artykułów.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz nowoczesnych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach z wielu branż.

Hotel ANDERSIA
plac Andersa 3
61-894 Poznań