Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Konferencja Edycja 44: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa – Poznań

Opis

Podczas konferencji dowiesz się:

doctor-coster-small   qlik-logo

Adresatami konferencji są przedstawiciele biznesu oraz sektora publicznego, w szczególności:

 • Dyrektorzy Generalni i Właściciele przedsiębiorstw,
 • Członkowie Zarządów i Menedżerowie najwyższego szczebla kierowniczego,
 • Dyrektorzy i Kierownicy Controllingu,
 • Dyrektorzy Finansowi,
 • Główni Księgowi,
 • Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości,
 • Kadra naukowa wyższych uczelni,
 • Studenci studiów podyplomowych z zakresu controllingu.

Tradycyjne rachunki kosztów w znacznym stopniu ignorują coraz bardziej precyzyjne potrzeby informacyjne kadry zarządzającej i nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach.

Podczas konferencji zaprezentowany będzie zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów (resource consumption accounting), który jest najnowszą światową koncepcją controllingową, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC).

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez największe globalne stowarzyszenia: controllerów IMA, księgowych IFAC i przedsiębiorstw CAM-I.

Wdrażanie koncepcji ZPRK realizowane jest z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych (Doctor Coster®) wspierających tworzenie wieloetapowych modeli rachunku kosztów z wykorzystaniem koncepcji reaktywności i przypisywalności, zapewniających zachowanie rozdzielczości kosztów oraz umożliwiających raportowanie kosztów i rentowności w ujęciu wieloblokowych i wielostopniowych marż pokrycia kosztów. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia wdrożeniowe koncepcji ZPRK z wykorzystaniem zaawansowanej platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Podczas konferencji dowiesz się:

 • Jaka jest rola nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem?
 • Jakie koncepcje rachunku kosztów są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie (ZPRK/ABC/RCA/GPK)?
 • Jakie są wady tradycyjnego rachunku kosztów, stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw!!!?
 • Czym jest platforma zarządczo-controllingowa DOCTOR COSTER® – jak warunkuje wdrożenie zarządzania controllingowego oraz nowoczesnego rachunku kosztów?
 • Jakie są różnice pomiędzy platformą zarządczo – controllingową DOCTOR COSTER® narzędziami do budżetowania, systemami Business Intelligence i systemami ERP?
 • Jakie możliwości menedżerskie i zarządcze niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów?

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:10 Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) – istota, zastosowania i korzyści – dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prawie 100 lat temu opracowano założenia tradycyjnego rachunku kosztów, który niestety nadal stosowany jest przez zdecydowaną większość (75%) polskich przedsiębiorstw, a istotny dla zarządzania podział na koszty stałe i zmienne uzyskuje nieco ponad 20% firm [Zieliński T.M. 2012]. Aktualnie na świecie odchodzi się od tradycyjnego rachunku kosztów na rzecz bardziej zaawansowanych, przyczynowo-skutkowych koncepcji controllingowych jak ZPRK/RCA/GPK/ABC. Rachunki te stają się podstawą do zarządzania controllingowego nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Podczas wykładu omówiona zostanie najbardziej zaawansowana, najnowsza koncepcja zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) oraz korzyści wynikające z jej wdrażania.

11:10 – 11:40 Doświadczenia wdrożeniowe ZPRK oraz Doctor Coster® – Krzysztof Szymański, ABC Akademia

Wdrażanie zaawansowanych systemów pomiarów kosztów i rentowności w przedsiębiorstwach to duże wyzwanie organizacyjne. Wyzwanie to dotyczy zarówno sfery Informatycznej jak i przełamania obaw i barier organizacyjnych.  Krzysztof Szymański, jeden z najbardziej doświadczonych Project Managerów wdrażających zaawansowane systemy controllingowe przedstawi doświadczenia wdrożeniowe zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych.

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:45 Doctor Coster® – platforma zarządczo-controllingowa a wdrażanie nowoczesnego rachunku kosztów – dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doctor Coster® to platforma zarządczo-controllingowa zorientowana na wsparcie procesów zarządczych przedsiębiorstwa, która w odróżnieniu od systemów operacyjnych klasy ERP, CRM, WMS, stawia na efektywne dostarczanie kluczowych informacji finansowych i operacyjnych wspierających osiąganie doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. W czasie wykładu zaprezentowane zostaną kluczowe funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence and Analytics (BI & A) oraz przestawione zostaną korzyści płynące z wdrażania gotowych platform zarządczo-controllingowych jak Doctor Coster®.

12:45 – 13:45 Panel ekspertów „Systemy Business Intelligence a wdrażanie ZPRK” 

Przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni oraz ABC Akademia podzielą się z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami związanymi z wdrażaniem Systemów klasy BI oraz ZPRK. Uczestnikami dotychczasowych paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele takich Firm jak LOTOS Kolej, First Data, Profim, CUF, Spomlek, Business Global Consulting Polska. Podczas panelu wystąpią:

 • Przemek Zabłudowski, OEM Manager Eastern Europe, QLIK
 • Piotr Iwański, Wiceprezes w HANPLAST
 • Krzysztof Szymański, Wiceprezes w ABC AKADEMIA
 • Panel poprowadzi: dr Tomasz M. Zieliński

13:45 – 13:55 Akademia Controllingu – programy szkoleniowe ZPRK i Doctor Coster®

13:55 – 14:00 Podsumowanie konferencji

14:00 – 14:30 Rozmowy oraz indywidualne konsultacje z doradcami ABC Akademia

Po zakończeniu zapraszamy do indywidualnych konsultacji z doradcami ABC Akademia dotyczącymi wdrażania zaawansowanego controllingu oraz platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

dr T.M.Zieliński - foto

dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.

 • Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RCA w Polsce,
 • Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość,
 • Ekspert w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością,
 • Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN Laboratorium, Lotos Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (Polcard), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spomlek, Kupiec i inne,
 • Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Łódzkim oraz firm szkoleniowych.

krzysztof-szymanski-640x350

Krzysztof Szymański, Wiceprezes Zarządu ABC Akademia Sp z o.o.

 • Wiceprezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RCA w Polsce,
 • Jeden z najlepszych specjalistów posiadający praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu i wdrażaniu zasobowo-procesowego rachunku kosztów w obszarze logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i logistycznych,
 • Jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw  oraz Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstw,
 • Od ponad 14 lat bierze udział, jako menedżer projektów, w kilkudziesięciu projektach związanych z wdrożeniami systemów zarządzania kosztami, sprzedażą oraz logistyką w przedsiębiorstwach z wielu branż.

przemek_zabludowski

Przemek Zabłudowski, OEM Manager Eastern Europe

 • Zarządza Programem Partnerskim OEM w Europie Wschodniej od stycznia 2017 roku, ale z firmą Qlik związany jest od prawie 3 lat.
 • Głęboko wierzy, że podejmowanie racjonalnych decyzji musi być podparte analizą dostępnych danych. Stąd jego przekonanie, że każda aplikacja operująca na danych musi oferować jej użytkownikom końcowym możliwość intuicyjnej eksploracji, analizy i wizualizacji danych.
 • Przemek pracował wcześniej w firmie Compuware w obszarze rozwiązań APM, a swoją karierę rozpoczynał pracując w kilku małych polskich Software House’ach.
 • Przemek posiada tytułu magistra inżyniera Informatyki Stosowanej uzyskany na Politechnice Warszawskiej.

photo_AP

Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Grupy Euro-tax.pl S.A.

 • Wieloletni Prezes Zarządu Grupy Euro-tax.pl S.A.
 • Specjalizuje się w kreowaniu i wdrażaniu spójnych strategii zarządzania firmą.
 • Od wielu lat wykorzystuje model ZPRK/RCA jako bazę do tworzenia nie tylko sprawnego controllingu ale i strategii marketingowych, czy systemów motywacyjnych.

Piotr Iwański

Piotr Iwański, Wiceprezes Zarządu Hanplast Sp. z o.o.

 • Wykształcenie mgr inż. telekomunikacji.
 • Od ponad 30 lat CEO lub CFO głównie w firmach produkcyjnych z kapitałem prywatnym.
 • Aktualnie Wiceprezes Zarządu związany od 23 lat z firmą Hanplast. Odpowiada za obszar finansów, informatyki, kadrowy oraz administracji spółki.
 • Entuzjasta wdrażania nowatorskich metod controllingu i zarządzania.

 

Poznań, Multikino Galeria Malta, ul. Maltańska 1, piętro II