Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – zasobowo-procesowy rachunek kosztów

Jest to jedyny program szkoleniowy z innowacyjnego rachunku ZPRK/RPCA w Polsce!

Szkolenie oparte na kilkudziesięciu praktycznych wdrożeniach nowoczesnego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA).

Szkolenie prowadzi dr Tomasz M. Zieliński – jeden z najlepszych Ekspertów w zakresie systemów zarządczo-controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością w Polsce.

ZPRK/RCA jest rachunkiem kosztów, który kompleksowo spełnia najnowsze założenia zarządczego rachunku kosztów przedstawione przez Institute of Management Accountants – IMA. Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez uznane stowarzyszenia księgowych, autorytety finansów oraz wiodące organizacje controllerów jak: IMA, IFAC, CAM-I.

Akredytacja

Uczestnicy otrzymują certyfikat z Akredytacją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (Decyzja nr 110.2.870.2015).

Proces edukacyjny proponowanego szkolenia składa się z następujących elementów:

  1. I stopień – szkolenie 2 – dniowe.
  2. Czas pomiędzy stopniami:
    1. Projekt do samodzielnego wykonania w przerwie pomiędzy I i II stopniem. Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować układ miejsc powstawania kosztów zgodnie z założeniami koncepcji Centrów Kosztów Zasobów. Zadanie to wykonują na przykładzie własnej firmy w oparciu o przekazywane po szkoleniu przykłady oraz modele referencyjne.
    2. Dostęp do bazy filmów edukacyjnych (baza VideoCenter).
    3. Przekazanie dodatkowych materiałów edukacyjnych, celem utrwalenia zdobytej wiedzy w postaci artykułów, case studies.
  3. II stopień – szkolenie 2 – dniowe.

Najbliższe terminy